fbpx

kratky_film

 • piatok 16. 09. 18:00

  Elektrárňa

  Prázdna množina

  Prázdna množina

  SK, 2022, 25 min.; sk / en sub

  Réžia: Barbara Vojtašáková

  Prázdna množina je audiovizuálny dialóg dvoch mladých ľudí, Michala a Terezy. Štyri roky po rozchode spomínajú na svoj vzťah prostredníctvom spoločných filmových záberov. Postupne zisťujeme, čo bolo hlavným dôvodom ich rozchodu a či je možné necítiť emócie. Podarí sa im…

 • sobota 17. 09. 17:00

  Kino Klub

  V plytkej vode

  V plytkej vode

  SK, 2020, 10 min.; sk / en sub

  Réžia: Marek Moučka

  Hľadanie metafory medzi štedrovečerným kaprom a odsúdenými väzňami prináša bližší pohľad na otázku slobody a vlastnej identity. Ryba, ktorá je vo svojej podstate slobodná, prichádza o život rukami väzňov, ktorých tváre sa nedajú rozpoznať, ich hlas však stále ostáva. Dá…

 • streda 14. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Musíme prežiť: Fukušima!

  Musíme prežiť: Fukušima!

  SK, 2022, 13 min.; ja / sk tit / en sub

  Réžia: Tomáš Krupa

  Pred desiatimi rokmi, v marci 2011, sa zrútili tri reaktory poškodené zemetrasením a cunami v jadrovej elektrárni v japonskej Fukušime. Všetci do 20 kilometrov od závodu boli evakuovaní, ale Naoto Matsumura sa rozhodol zostať – jediný z 80-tisíc ľudí. Projekt…

 • streda 14. 09. 19:00

  Elektrárňa

  We Have To Survive: Fukushima!

  Musíme prežiť: Fukušima!

  SK, 2022, 13 min.; ja / sk tit / en sub

  Réžia: Tomáš Krupa

  Ten years ago, in March 2011, damaged by an earthquake and a tsunami, three reactors went into meltdown at the nuclear power station in Fukushima, Japan. Everyone within 20 kilometres of the plant was evacuated, but Naoto Matsumura chose to…

 • piatok 16. 09. 18:00

  Elektrárňa

  No Elements

  Prázdna množina

  SK, 2022, 25 min.; sk / en sub

  Réžia: Barbara Vojtašáková

  No Elements is an audiovisual dialogue between two young people, Michal and Tereza. Four years after the break-up they reflect back on their relationship through joint film footage. Gradually we discover what was the main reason for their breakup and…

 • sobota 17. 09. 16:00

  Cinema Club

  Revelation of John

  Zjavenie Jána

  SK, 2022, 11 min.; sk / en sub

  Réžia: Andrej Kolenčík

  When Magda receives a long-awaited letter from Ján, her life becomes extraordinary. This poetic film intertwines a charming everyday life in the harmonious union of two beings with a meta-universe of moments of loneliness. Eva Pavlíková and Viliam Hriadel shine…

 • sobota 17. 09. 17:00

  Cinema Club

  Liquid Bread

  Chlieb náš každodenný

  SK, 2021, 26 min.; sk / en sub

  Réžia: Alica Bednáriková

  Southern Slovakia, hot summer days, a family of three generations meets under one roof. An unexpected visit from Zoja, the granddaughter, stirs up the peaceful routine. Within the quiet presence of God and alcohol, the family untails its tragicomical past…

 • sobota 17. 09. 17:00

  Cinema Club

  r a u u

  r a u u

  SK, 2021, 5 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Zlata Golecová

  A glass shard is missing from a broken mirror. A mysterious entity is approaching to fix it, but has to get rid of excess layers of its own being to proceed. What will be left of it in the end?…

 • sobota 17. 09. 17:00

  Cinema Club

  memoria

  memoria

  SK, 2021, 22 min.; sk / en sub

  Réžia: Peter Podolský

  Project memoria composes found footage—visual diaries of Jozef Homer. The film conceptually thematizes the phenomenon of time and memory as defining components of our existence and identity.

 • sobota 17. 09. 17:00

  Cinema Club

  My Deer Dear

  My Deer Dear

  CZ, 2021, 6 min.; en

  Réžia: Šima Mullerová

  A cinematic poem about love, time and recording. Images that step away from reality into the world of imagination.

 • sobota 17. 09. 17:00

  Cinema Club

  In Shallow Water

  V plytkej vode

  SK, 2020, 10 min.; sk / en sub

  Réžia: Marek Moučka

  Finding connections between a Christmas traditional dish and sentenced prisoners leads to a closer look at questions about the meaning of freedom and identity. Faces that cannot be recognized but their voice still remains. Is debt towards society redeemable with…

 • De natura

  De natura

  RO/FR, 2018, 6 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Lucile Hadžihalilović

  Dve malé dievčatká sa prechádzajú lesom, ďaleko od sveta dospelých. Radosť postupne nahrádza nostalgia. Tak ako sa deň zákonite mení na noc, tak aj raz pominie aj detstvo.

 • Nektár

  Nectar

  FR, 2014, 18 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Lucile Hadžihalilović

  Okrúhla komnata v parku, kde päť žien vykonáva rituál, ktorý dobre poznajú. Kráľovná odovzdáva svoj nektár a nový cyklus sa môže začať……

 • Jean-Pierrove ústa

  La bouche de Jean-Pierre

  FR, 1996, 50 min.; fr / en sub / sk tit

  Réžia: Lucile Hadžihalilović

  Súčasné Francúzsko. Jednej noci malá Mimi bezmocne sleduje, ako sa jej matka pokúša spáchať samovraždu. Kým sa matka zotavuje v nemocnici, jej teta Solange vezme Mimi k sebe domov. Jej spánok však od prvej noci narúša príchod Solangeinho priateľa Jeana-Pierra,…

 • De Natura

  De natura

  RO/FR, 2018, 6 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Lucile Hadžihalilović

  Two little girls are walking through the woods, far away from the adult world. Joy is gradually replaced by nostalgia. Just as day inevitably turns to night, so will childhood be gone one day.

 • Jean-Pierre’s Mouth

  La bouche de Jean-Pierre

  FR, 1996, 50 min.; fr / en sub / sk tit

  Réžia: Lucile Hadžihalilović

  Modern-day France. One night, little Mimi helplessly watches her mother try to commit suicide. As she slowly recovers in hospital her aunt Solange takes the little girl to her house. But, from the first night on, Mimi’s sleep is disturbed…

 • Nectar

  Nectar

  FR, 2014, 18 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Lucile Hadžihalilović

  A round chamber in a park, where five women perform a ritual they know well. The queen gives her nectar initiating a new cycle……

 • piatok 16. 09. 14:00

  Kino Klub

  Leto života

  Leto života

  SK, 2021, 29 min.; sk / en sub

  Réžia: Marek Celec

  Dokumentárny film je portrétom umeleckého fotografa Viliama Rudnického, ktorý sa po dvadsiatich rokoch opäť vracia k fotografii, aby uskutočnil vysnívanú výstavu. Zároveň sa ešte púšťa do fotografovania aktov a pokúša sa urobiť dokonalý akt. Film sleduje starého fotografa na ceste…

 • piatok 16. 09. 14:00

  Kino Klub

  Na začiatku konca

  Na začiatku konca

  SK, 2022, 22 min.; sk / en sub

  Réžia: Rebeka Bizubová

  Dokumentárny film Na začiatku konca otvára témy staroby, lásky a smrti. Divákovi ponúka široké spektrum poznania vzťahu medzi matkou a dcérou v konečnej fáze ich existencie. Skúma životy žien, ich nezvyčajné postavenie v spoločnosti a zároveň odzrkadľuje život obyčajného človeka…

 • piatok 16. 09. 14:00

  Kino Klub

  Po svadbe

  Po svadbe

  SK, 2022, 20 min.; sk / en sub

  Réžia: Matej Kľúčik

  Portrét vzťahu zberateľov hračiek Ľuba a Janky, ktorí sa po dvanástich rokoch spolužitia ocitli pred životnou udalosťou – svadbou. Blížiaci sa záväzok ich prinúti prehodnocovať svoj život a na povrch tak vyplávajú viaceré „neporozumenia“ ohľadom budúceho fungovania vzťahu a domácnosti.

 • piatok 16. 09. 14:00

  Cinema Club

  Summer of life

  Leto života

  SK, 2021, 29 min.; sk / en sub

  Réžia: Marek Celec

  The documentary is a portrait of art photographer Viliam Rudnický, who, after twenty years, returns to photography to carry out his dream expo. At the same time, he is still taking pictures of nudes and trying to achieve a perfect…

 • piatok 16. 09. 14:00

  Cinema Club

  At the Beginning of the End

  Na začiatku konca

  SK, 2022, 22 min.; sk / en sub

  Réžia: Rebeka Bizubová

  The documentary At the Beginning of the End opens up the topics of old age, love, and death. It offers the viewer a wide spectrum of knowing the relationship between mother and daughter in the final phase of their existence.

 • piatok 16. 09. 14:00

  Cinema Club

  After the Wedding

  Po svadbe

  SK, 2022, 20 min.; sk / en sub

  Réžia: Matej Kľúčik

  A portrait of the relationship of toy collectors Ľubo and Janka, who after twelve years of cohabitation found themselves facing a life event—a wedding. The approaching commitment forces them to re-evaluate their lives and thus several „misunderstandings“ about the future…

 • sobota 17. 09. 16:00

  Kino Klub

  Zjavenie Jána

  Zjavenie Jána

  SK, 2022, 11 min.; sk / en sub

  Réžia: Andrej Kolenčík

  Eva Pavlíková a Viliam Hriadel v prchavej letnej spomienke na odvrátenú stranu Mesiaca.

 • sobota 17. 09. 17:00

  Kino Klub

  Chlieb náš každodenný

  Chlieb náš každodenný

  SK, 2021, 26 min.; sk / en sub

  Réžia: Alica Bednáriková

  Južné Slovensko, horúce leto, tri generácie rodiny pod jednou strechou. Nečakaná návšteva vnučky Zoje rozbúri hladinu pokojnej rutiny. V tichej spoločnosti Boha a alkoholu rodina rozpletá svoju tragicko-komickú minulosť a (takmer) zamlčané tajomstvá.

 • sobota 17. 09. 17:00

  Kino Klub

  r a u u

  r a u u

  SK, 2021, 5 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Zlata Golecová

  V prasknutom zrkadle chýba črepinka. Tajomná postava sa k nemu približuje, aby to napravila, no ak sa chce pohnúť ďalej, musí sa zbaviť nadbytočných vrstiev. Čo z nej nakoniec zostane?…

 • sobota 17. 09. 17:00

  Kino Klub

  memoria

  memoria

  SK, 2021, 22 min.; sk / en sub

  Réžia: Peter Podolský

  Projekt memoria komponuje found footage – vizuálne denníky Jozefa Homéra. Film koncepčne tematizuje fenomén času a pamäte ako definujúce zložky našej existencie a identity.

 • sobota 17. 09. 17:00

  Kino Klub

  My Deer Dear

  My Deer Dear

  CZ, 2021, 6 min.; en

  Réžia: Šima Mullerová

  Filmová báseň o láske, čase a zázname. Obrazy, ktoré vykračujú od reality do sveta imaginácie.