fbpx

kratky_film

 • piatok 15. 09. 16:00

  Fontána

  Choroba

  Choroba

  SK, 2023, 7 min.; sk

  Réžia: Jonáš Karásek

  Jonáš Karásek je úspešný slovenský režisér – filmový aj reklamný. Ak ho aj niekto nepoznal, spoznal ho vďaka snímke Invalid, ktorá bola jedným z najúspešnejších filmov tohtoročnej filmovej ponuky. Jeho najnovší film sa odohráva v roku 2025 a jeho témou…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Kino Klub

  Nežiadali sme o záchranu

  Nežiadali sme o záchranu

  SK, 2023, 25 min.; ua / sk tit

  Réžia: Mariia Yurchenko

  Príbeh o každodennom živote v novej krajine a ťažkostiach spojených s odlúčením a neistotou z budúcnosti. Je možné budovať budúcnosť bez prítomnosti? Je možné žiť v prítomnosti bez toho, aby sme opustili minulosť? Je lepšie žiť vo vlastnom dome pod…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Kino Klub

  Odtiene svetla

  Odtiene svetla

  SK, 2023, 26 min.; sk

  Réžia: Dáša Ferková

  Krátky dokumentárny film vypovedá príbeh o Viere Karasovej, produktívnej a cieľavedomej žene v strednom veku, klaviristke, ktorá s absolútnym sluchom učí a komponuje hudbu. Od narodenia je však nevidomá. Aj keď sa potýka s bremenami spojenými s jej deficitom, nedostatok…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Kino Klub

  Rozptýlené hniezdo

  Rozptýlené hniezdo

  SK, 2023, 28 min.; be / sk tit

  Réžia: Valery Neskaradziany

  Cesta rodiny za politickým azylom mení sa na boj o prežitie. Rodina Šymkovcov je uväznená v Bielorusku, ale ich sny prekračujú hranice. Rodina prechádza občianskou „reinkarnáciou“, procesom, ktorý nie každý dokáže alebo chce podstúpiť. Film Rozptýlené hniezdo je zobrazením veľkej…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Arta

  The Next One

  Další

  CZ/SK, 2020, 15 min.; sk / en sub

  Réžia: Dominik György

  About men without men… About children without children… About women without souls… In 1957, a law was passed in Czechoslovakia legalizing the targeted termination of pregnancy—abortion. Contraception was unavailable. So-called ethics commissions, popularly known as abortion commissions, were introduced. The…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Arta

  The Touching

  Dotýkání

  CZ/SK, 2020, 39 min.; cz / en sub

  Réžia: Dominik György

  Behind the door of the two brothers’ room lies the secret of their mutual self-discovery. But when the older Marek’s childlike curiosity fades as he grows up, he realises that they have crossed the boundaries of brotherly love, something the…

 • sobota 16. 09. 17:00

  Kino Klub

  Connected

  Connected

  SK, 2022, 9 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Peter S. Kološ

  Mladé dievča cestuje do školy cez more svojím futuristickým vozidlom. Robí to na dennej báze, no tentokrát je situácia iná. Batéria v jej zariadení je takmer vybitá a musí čo najskôr vznášadlo odstaviť. Rozhodne sa nájsť najbližšiu pevninu, aby ho…

 • sobota 16. 09. 17:00

  Kino Klub

  Nablízku

  Nablízku

  SK, 2022, 26 min.; sk, hu / en sub

  Réžia: Monika Mahútová

  Dvadsaťsedem ročná Anna žije s matkou Hanou v spoločnej domácnosti v blízkosti slovensko-maďarských hraníc. Anna si uvedomuje, že ju ich spoločné nažívanie oberá o možnosť pohnúť sa v živote ďalej. Hana je žena, ktorá zažila počas svojho života veľa sklamaní.

 • sobota 16. 09. 17:00

  Kino Klub

  Ticho na poli

  Ticho na poli

  SK, 2022, 27 min.; sk / en sub

  Réžia: Štefánia Lovasová

  Po nedávnych útokoch v malej dedinke na východe Slovenska sa s Ivankou všetci prestanú rozprávať, ako keby to bola ona, kto spôsobil konflikty. Ivanka, ktorá hľadá v ľuďoch a vo vzťahoch skromnosť a úprimnosť, objavuje zvláštny pocit straty svojich najbližších.

 • sobota 16. 09. 17:00

  Kino Klub

  Večera pre 2, Raňajky pre 1

  Večera pre 2, Raňajky pre 1

  SK, 2022, 5 min.; sk, en / en sub

  Réžia: Kristína Žilinčárová

  Mladá, vždy hladná žena rozpráva príbeh zvláštnej večere. Film o jedení a ženskej túžbe, ktorý žánrovo osciluje medzi módnym filmom, hororom, videoklipom a drámou.

 • Zvláštny spôsob života

  Extraña forma de vida

  ES/FR, 2023, 31 min.; en / sk tit

  Réžia: Pedro Almodóvar

  Po dvadsiatich piatich rokoch ide Silva na koni cez púšť, aby navštívil svojho priateľa, šerifa Jakea. Stretnutiu sa obaja tešia, avšak na druhý deň ráno Jake Silvovi oznámi, že vie, že dôvodom jeho cesty nie je ísť po stopách ich…

 • Disease

  Choroba

  SK, 2023, 7 min.; sk

  Réžia: Jonáš Karásek

  Jonáš Karásek is a successful Slovak director—both film and advertising. If anyone didn’t know him, they got to know him thanks to the film Invalid, which was one of the most successful films of this year’s film offer. His latest…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Cinema Club

  We didn’t ask to be saved

  Nežiadali sme o záchranu

  SK, 2023, 25 min.; ua / sk tit

  Réžia: Mariia Yurchenko

  A story about everyday life in a new country and the difficulties associated with separation and uncertainty about the future. Is it possible to build the future without the present? Is it possible to live in the present without leaving…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Cinema Club

  Shades of Light

  Odtiene svetla

  SK, 2023, 26 min.; sk

  Réžia: Dáša Ferková

  The short documentary film tells the story of Viera Karasová, a productive and purposeful middle-aged woman, a pianist who teaches and composes music with perfect hearing. However, she has been blind since birth. Even though she struggles with the burdens…

 • piatok 15. 09. 17:00

  Cinema Club

  Scattered Nest

  Rozptýlené hniezdo

  SK, 2023, 28 min.; be / sk tit

  Réžia: Valery Neskaradziany

  The family’s journey for political asylum turns into a struggle for survival. The Shymko family is trapped in Belarus, but their dreams transcend borders. The family undergoes a civil „reincarnation“, a process not everyone is able or willing to endure.

 • sobota 16. 09. 17:00

  Cinema Club

  Connected

  Connected

  SK, 2022, 9 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Peter S. Kološ

  Young girl travels to school by the sea using her futuristic vehicle. She does this on a daily basis. This time, however, the battery in her device is critically low and she needs to stop as soon as possible. She…

 • sobota 16. 09. 17:00

  Cinema Club

  Standing Still

  Nablízku

  SK, 2022, 26 min.; sk, hu / en sub

  Réžia: Monika Mahútová

  27-year-old Anna lives with her mother Hana in a small town near the Slovak-Hungarian border. Anna has dreams that will never come true as long as she stays there, living with her mother. Hana, as a woman who has experienced…

 • sobota 16. 09. 17:00

  Cinema Club

  Homeland of Silence

  Ticho na poli

  SK, 2022, 27 min.; sk / en sub

  Réžia: Štefánia Lovasová

  After the recent attacks in a small Eastern Slovak village, everyone stops talking to Ivanka, as if she was the one who caused the conflicts. Looking for modesty in people and in relationships, Ivanka discovers the odd feeling of losing…

 • sobota 16. 09. 17:00

  Cinema Club

  Dinner for 2, Breakfast for 1

  Večera pre 2, Raňajky pre 1

  SK, 2022, 5 min.; sk, en / en sub

  Réžia: Kristína Žilinčárová

  A young woman who craves for more recounts the story of a special dinner. A film about eating and female desire that genre-wise oscillates between fashion film, horror, video clip, and drama.

 • Strange Way of Life

  Extraña forma de vida

  ES/FR, 2023, 31 min.; en / sk tit

  Réžia: Pedro Almodóvar

  After twenty-five years Silva rides a horse across the desert to visit his friend Sheriff Jake. They celebrate the meeting, but the next morning Jake tells him that the reason for his trip is not to go down the memory…