fbpx

Prihlásenie filmu

Producent (režisér) môže prihlásiť svoj film do súťaže nových slovenských dokumentárnych filmov Cinematik.doc. Podmienky prihlásenia filmu sú: celovečerný dokumentárny film, slovenská produkcia, resp. majoritná slovenská koprodukcia, filmy nakrútené v rokoch 2019 – 2020, minimálna dĺžka filmu 52 minút.

Cinematik je však otvorený záujmu filmárov odpremietať svoj film na festivale aj mimo tejto sekcie (v nesúťažných informatívnych sekciách). Pošlite nám, prosím link, film si pozrieme a ak sa film sa hodí do programovej koncepcie aktuálneho ročníka, radi ho na našom festivale premietneme.

Filmy je možné prihlásiť do 15. júla 2020.