Prihlásenie filmu

Producent (režisér) môže prihlásiť svoj film do súťaže nových slovenských dokumentárnych filmov Cinematik.doc. Podmienky prihlásenia filmu sú: dokumentárny film, slovenská produkcia, resp. majoritná slovenská koprodukcia, filmy nakrútené v rokoch 2018 – 2019. Bližšie informácie nájdete tu.

Cinematik je však otvorený záujmu filmárov odpremietať svoj film na festivale aj mimo tejto sekcie (v nesúťažných informatívnych sekciách). Pošlite nám, prosím link, film si pozrieme a ak sa film sa hodí do programovej koncepcie aktuálneho ročníka, radi ho na našom festivale premietneme.

Filmy je možné prihlásiť do 15. júna 2019.