fbpx

Prihlásenie filmu

Producent (režisér) môže prihlásiť svoj film do súťaže nových slovenských dokumentárnych filmov Cinematik.doc. Podmienky prihlásenia filmu sú: slovenský (i minoritný) celovečerný dokumentárny film (min. 52 min), s premiérou medzi 15. septembrom a 15. septembrom .

Cinematik je však otvorený záujmu filmárov odpremietať svoj film na festivale aj mimo tejto sekcie (v nesúťažných informatívnych sekciách). Pošlite nám, prosím link, film si pozrieme a ak sa film sa hodí do programovej koncepcie aktuálneho ročníka, radi ho na našom festivale premietneme.

Filmy je možné prihlásiť do 15. júla