Akreditácie, vstupenky, predpredaj

Akreditácia na celý festival

Akreditácia umožňuje držiteľovi vstup na všetky filmové predstavenia a sprievodné podujatia festivalu.

Vstupenka na jeden film

Vstupenka sa nepredáva na konkrétny film, ale umožňuje vstup na ľubovolné jedno filmové predstavenie.

Reserve?

Kto prv príde, ten… má miesto!

Rezervácia na konkrétny film nie je možná. Vstupenky nemajú prednosť pri obsadzovaní kinosál. Sedenie je voľné, tj. sadnúť si je možne kamkoľvek, bez určenia čísla radu, či sedačky.

Cenník – predpredaj do 31.8.

Akreditáciazákladná20 €
zľavnená pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, EURO<2616 €

Cenník – online predaj od 1.9.

Akreditáciazákladná26 €
zľavnená pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, EURO<2622 €

alebo Kúpiť na stránke Inviton

Cenník – predaj na mieste

Akreditáciazákladná26 €
zľavnená pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, EURO<2622 €
zľavnená držiteľov preukazu filmového klubu ASFK
(predaj len na mieste)
22 €
zľavnená pre držiteľov kariet ZŤP a ZŤPS*
(predaj len na mieste)
14 €
Vstupenkana 1 festivalové predstavenie**
(predaj len na mieste)
4 €

*zľava platí aj pre sprievodcu držiteľa preukazu ZŤPS, t.j. sprievodca si tiež môže kúpiť akreditáciu v hodnote € 14,- avšak musí sa dostaviť na akreditačné centrum spoločne s držiteľom karty

**vstupenka sa nepredáva na konkrétny film, tzn. rezervácia nie je možná. Vstupenka nezaručuje voľné miesto. Účastníkom doporučujeme prísť na film v dostatočnom predstihu, aby si obsadili vhodné miesto na sedenie.

 

Akreditačné centrum
Dom umenia
Nábrežie Ivana Krasku 1
921 01 Piešťany, Slovakia

Otváracie hodiny
10. september od 12:00 – 20:00
11. – 15. september od 10:30 – 20:00