fbpx

Štatút Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany

1. CIEĽ FESTIVALU

Cinematik je medzinárodný filmový festival, ktorého cieľom je prezentovať umelecky kvalitné, predovšetkým európske filmy. Dlhodobou stratégiou festivalu je orientácia na mladého diváka s dôrazom na rozvíjanie jeho filmovej gramotnosti.

2. ORGANIZÁTORI

Hlavnými organizátormi festivalu sú Cinematik, s.r.o. a Festival Cinematik, o.z. Hlavnými spoluorganizátormi sú Mesto Piešťany, Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany. Ďalšími spoluorganizátormi sú zahraničné zastupiteľstvá, kultúrne inštitúty a ďalšie organizácie a inštitúcie.

3. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Miesto stretnutia Európa

V rámci súťaže festival premieta výber 10 najlepších európskych filmov uplynulého roku (s copyrightom predchádzajúceho roku, alebo roku, v ktorom sa festival koná), ktorý vznikol na základe hlasovania renomovaných európskych kritikov a organizátorov festivalov. Každý kritik posiela festivalu svoj rebríček 5 najlepších európskych filmov, festival im podľa poradia pridelí body od 5 do 1 a v súťaži premieta kolekciu filmov, ktoré získali najviac bodov. Na
koncepciu súťaže má MFF Cinematik autorské právo.

Cinematik.doc

Súťaž slovenských celovečerných dokumentárnych filmov, premiérovaných v slovenských kinách v období od 15. septembra predchádzajúceho roku do 15. septembra roku, v ktorom sa koná festival. Filmy posudzuje medzinárodná porota filmových kritikov a tvorcov.

4. CENY

Meeting Point Europe

Film, ktorý dostal najvyššie bodové ohodnotenie v súťaži Meeting Point Europe, získava hlavnú cenu festivalu Meeting Point Europe Award.

Cena Literárneho fondu Cinematik.doc

Porota na základe bodového hodnotenia udeľuje cenu za najlepšiu réžiu slovenského dokumentárneho filmu. Podmienkou udelenia ceny je trvalý pobyt režiséra na Slovensku.

Cena primátora Mesta Piešťany

Film s druhým najvyšším počtom bodov v súťažnej sekcii Cinematik.doc získava Cenu primátora Mesta Piešťany.

Cena poroty

Porota má právo, ak to uzná za vhodné, udeliť aj Cenu poroty.

Cena divákov

Festival udeľuje aj Cenu divákov, a to na základe hlasovania divákov festivalu.

Cena Rešpekt

Festival takisto udeľuje cenu Rešpekt, a to hlavne významným európskym tvorcom za ich výrazný autorský umelecký prínos do európskej a svetovej kinematografie. Podmienkou udelenia je osobná účasť tvorcu na festivale.

5. INFORMATÍVNE SEKCIE

Festival usporadúva rôzne informatívne sekcie:

Rešpekt

Retrospektívna prehliadka venovaná filmovým tvorcom európskeho a svetového významu a ich dielam.

Čo dom dal

To najlepšie zo slovenského flimu.

Krajina pod lupou

Komplexná prehliadka súčasných flmov jednej z menej známych európskych kinematografí.

Cesty slávy

Filmy ocenené na veľkých svetových festivaloch.

Nádej

Filmy rôznych žánrov a autorov, jednotiacim prvkom je pozitívne posolstvo.

Za hranicou kultu

Tematicky ladená prehliadka filmov, prinášajúca komplexný pohľad na fenomény rôznych žánrov a subžánrov

DokMa

Dokumentárne a experimentláne filmy s jednotiacou témou.

Other Spaces

Prehliadka súčasných filmov, premietaných v „site specific” priestoroch a ďalšie sekcie na základe koncepcie, modifikovanej pre konkrétny ročník.

6. NEPRÍPUSTNÉ PROGRAMY

Festival nepremieta filmy, propagujúce násilie, drogy, rasizmus, pornografické diela a ďalšie diela, ktoré sú v rozpore s právnymi normami Európskej únie.

7. FORMÁTY

Festival akceptuje prednostne DCP a 35mm formát (Dolby Digital), ale i nové formáty distribúcie, predovšetkým digitálnej.

8. SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Festival organizuje rôzne sprievodné podujatia, hudobné koncerty, najmä mladých slovenských skupín rôznych žánrov, výstavy a inštalácie mladých slovenských výtvarných a iných umelcov, športové turnaje, after parties a ďalšie podujatia.

9. ORGANIZÁCIA

Festival riadia Cinematik, s. r. o. a Festival Cinematik, o. z., ktoré delegujú výkonného a umeleckého riaditeľa festivalu. Výkonný riaditeľ zodpovedá za finančné, materiálne, technické a personálne zabezpečenie festivalu. Umelecký riaditeľ zodpovedá za napĺňanie obsahovej koncepcie festivalu, najmä za filmový a sprievodný program.