Meeting Point Europe

V hlavnej súťažnej kategórii, nazvanej Meeting Point Europe, premietneme kolekciu najlepších európskych filmov vyrobených v rokoch 2018 a 2019, ktorá vznikla ako výsledok hlasovania európskych filmových kritikov.

filmy v sekcii

Cinematik.doc

Cinematik.doc je súťaž slovenských celovečerných dokumentárnych filmov, ktoré mali premiéru v období jedného roka pred festivalom. Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc udeľuje na návrh medzinárodnej poroty festival Cinematik za najlepšiu réžiu slovenského dokumentárneho filmu.

filmy v sekcii

Portugalsko pod lupou

Bojíte sa portugalských filmov?

Portugalská kinematografia je sympatické monštrum na ceste za budúcnosťou.

filmy v sekcii

Čo dom dal

Aktuálne slovenské kino premiéry, televízne novinky, ale aj prehliadka filmov študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Slovenská kinematografia je mimoriadne živá a Cinematik vyberá tie aktuálne najzaujímavejšie dokumentárne ale aj hrané tituly.

filmy v sekcii

Nádej

Výber filmov umeleckého riaditeľa.

Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.
Herakleitos z Efezu (540 – 480 pr. n. l.)

filmy v sekcii

Za hranicou kultu: Čarodejnice

Hlavnými hrdinkami vybraných filmov sú ženy. Silné nezávislé ženy, ktoré chcú zostať samé sebou, pokojne žiť svoj život, nájsť životnú lásku, vlastnia prestížnu baletnú školu či prevádzkujú obchodný dom. A možnože si niekedy pomôžu nejakou tou mágiou. V závislosti od doby, v ktorej žijú, sa výsledok ich snaženia dramaticky líši.

filmy v sekcii

Cesty slávy

Po obľúbenom každoročnom výbere Kinema Choice predstavujeme novú a bohatšiu sekciu Cesty slávy, ktorej názov je inšpirovaný dnes už slávnym Kubrickovým dielom z roku 1957.

filmy v sekcii

Žiť znamená zabúdať

Výber filmov v tejto sekcii tematizuje pamäť, predovšetkým kolektívnu. Nie sú to iba filmy o konkrétnych historických udalostiach, ale mnohovrstevné eseje o vzťahovaní sa k minulosti. Ukazujú, že súčasťou pamäte je zabúdanie, odmietanie či mýtizovanie.

filmy v sekcii

Free Zone

Nenápadné filmy, filmy s množstvom ocenení, kultové filmy z minulosti. To všetko patrí pod sekciu, ktorá je otvorená všetkým nápadom a žánrom.  Voľná dramaturgia, ktorá dokáže priniesť množstvo prekvapení. 

filmy v sekcii

Sprievodné podujatia

podujatia v sekcii

Rešpekt: João Pedro Rodrigues

Portugalsko má povesť bohatej, rôznorodej, neraz prekvapujúcej a nekonvenčnej kinematografie. Je to aj vďaka trom veľkým menám súčasného európskeho filmu – Pedro Costa, Miguel Gomes a João Pedro Rodrigues. Festival Cinematik uvedie všetkých päť celovečerných filmov Joãa Pedra Rodriguesa, ktorý spolu s Joãom Ruiom Guerrom da Mata festival osobne navštívi.

filmy v sekcii