fbpx

Other Spaces

filmy v sekcii

Cinematik Classics

filmy v sekcii

Výber umeleckého riaditeľa

filmy v sekcii

Rešpekt: Jessica Hausner

filmy v sekcii

Za hranicou kultu: Deti

filmy v sekcii

Rakúsko pod lupou

filmy v sekcii

Meeting Point Europe

Výkladnou skriňou každého festivalu je jeho súťažná sekcia.
V hlavnej súťažnej kategórii, nazvanej Meeting Point Europe, premietneme kolekciu najlepších európskych filmov vyrobených za ostatné dva roky, ktorá vznikla ako výsledok hlasovania európskych filmových kritikov.

Ide o originálnu koncepciu zostavovania súťažnej sekcie, pretože filmy, ktoré sa dostali do záverečného výberu, vybrali kritici z 13 európskych krajín (Belgicko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovensko a Veľká Británia). Rebríček najlepších filmov odzrkadľuje subjektívny pohľad kritikov na európsku kine- matografiu a zároveň zohľadňuje dianie na filmových scénach jednotlivých zastúpených krajín, ako i na medzinárodnej úrovni, pričom jediné relevantné kritérium je umelecká kvalita a sila osobnej autorskej výpovede.

Kritici zostavili svoj vlastný rebríček najlepších európskych filmov za spomí- nané obdobie. Každému z filmov hlasovaním priradili body. Výber filmov, ktoré získali najviac bodov, premietneme na festivale v rámci súťažnej sekcie Meeting Point Europe. Film, ktorý získal najviac bodov, bude na konci fes- tivalu vyhlásený za víťazný a bude ocenený hlavnou cenou festivalu – Meeting Point Europe Award.

filmy v sekcii

Cinematik.doc

Cinematik.doc je súťaž slovenských celovečerných dokumentárnych filmov, ktoré mali premiéru v období jedného roka pred festivalom. Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc udeľuje na návrh medzinárodnej poroty festival Cinematik za najlepšiu réžiu slovenského dokumentárneho filmu.

filmy v sekcii

Čo dom dal

Aktuálne slovenské kino premiéry, televízne novinky, ale aj prehliadka filmov študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Slovenská kinematografia je mimoriadne živá a Cinematik vyberá tie aktuálne najzaujímavejšie dokumentárne ale aj hrané tituly.

filmy v sekcii

Cesty slávy

Po obľúbenom každoročnom výbere Kinema Choice predstavujeme novú a bohatšiu sekciu Cesty slávy, ktorej názov je inšpirovaný dnes už slávnym Kubrickovým dielom z roku 1957.

filmy v sekcii

Sprievodné podujatia

podujatia v sekcii