O festivale

Cinematik Piešťany má ambíciu jednak zaplniť medzery v ponuke filmových festivalov na Slovensku a jednak priniesť podujatie, ktorého dlhodobou stratégiou je jasná orientácia na mladého filmového diváka, s dôrazom na rozvíjanie jeho „filmovej gramotnosti”. Stať sa festivalom, ktorý priláka široké publikum najmä svojou atmosférou, nie celebritami a červenými kobercami.