fbpx

Za hranicou kultu: Čarodejnice

Hlavnými hrdinkami vybraných filmov sú ženy. Silné nezávislé ženy, ktoré chcú zostať samé sebou, pokojne žiť svoj život, nájsť životnú lásku, vlastnia prestížnu baletnú školu či prevádzkujú obchodný dom. A možnože si niekedy pomôžu nejakou tou mágiou. V závislosti od doby, v ktorej žijú, sa výsledok ich snaženia dramaticky líši.

V období temna vládne strach a neistota. Zlá úroda, dobytok náhle ochorie, skysne mlieko, príde nečakaná smrť. Keď ľudia nevedia nájsť racionálne vysvetlenie, hľadajú zdroj problémov v nadprirodzenom. Čarodejníctvo, mágia, obcovanie s diablom. V roku 1486 vyšiel v Štrasburgu cirkevný spis pod názvom Malleus maleficarum (Kladivo na čarodejnice), ktorý dlhé desaťročia slúžil ako príručka pre identifikáciu, mučenie, priznania a likvidáciu čarodejníc. Podľa nej sú ženy slabšie ako muži a preto sú omnoho náchylnejšie na praktizovanie mágie a čarodejníctva.

Hlavnými hrdinkami vybraných filmov sú ženy. Silné nezávislé ženy, ktoré chcú zostať samé sebou, pokojne žiť svoj život, nájsť životnú lásku, vlastnia prestížnu baletnú školu či prevádzkujú obchodný dom. A možnože si niekedy pomôžu nejakou tou mágiou. V závislosti od doby, v ktorej žijú, sa výsledok ich snaženia dramaticky líši.