fbpx

Rešpekt: Wojciech Smarzowski

Wojciech Smarzowski je jeden z najzaujímavejších a najdôležitejších súčasných poľských filmových, televíznych a divadelných autorov. Nakrúca filmy, ktoré presne a neúprosne triafajú neuralgické body histórie a súčasnosti poľskej spoločnosti – jeho filmy vyvolávajú nadšené ovácie, ale i búrky nevôle.
V sekcii Rešpekt uvedieme v chronologickom poradí všetkých sedem filmov, ktoré Smarzowski nakrútil pre kiná, a dávame tak našim divákom jedinečnú možnosť sledovať kontinuitu a vývoj jeho umeleckej tvorby.

Wojciech Smarzowski je jeden z najzaujímavejších a najdôležitejších súčasných poľských filmových, televíznych a divadelných autorov.
Po štúdiách na Jagelovskej univerzite v Krakove (filmová veda) a Štátnej vysokej škole filmovej, televíznej a divadelnej tvorby v Lodži (kamera) začal pracovať najprv ako kameraman, neskôr ako scenárista a režisér a pracuje rovnako inten- zívne vo filme, ako i v televízii (nakrútil viacero TV filmov a seriálov).
Smarzowski nakrúca filmy, ktoré presne a neúprosne triafajú neuralgické body histórie a súčasnosti poľskej spoločnosti – jeho filmy vyvolávajú nadšené ovácie, ale i búrky nevôle. Témy jeho diel čerpajú z minulosti (stanné právo v Poľsku v roku 1982 – Temný dom, odsun Nemcov po 2. svetovej vojne – Ružena, masakre poľského obyvateľstva Ukrajincami v rokoch 1943 – 1944 – Volyň), ale rovnako kontroverzne zobrazuje aj fenomény poľskej súčasnosti (mentalita novodobej spoločnosti ovládanej peniazmi – Svadba, alkoholizmus – U strážneho anjela) a inštitúcie (polícia – Dopraváci, cirkev – Klér). Smarzowskeho filmy budia inten- zívnu odozvu rovnako v odborných kruhoch, o čom svedčí množstvo cien, ktoré si pravidelne odnášajú z domácich festivalov (Festival poľských filmov Gdansk, Poľské filmové ceny), ale tiež u divákov (veľmi slušný komerčný úspech filmov Volyň a hlavne filmu Klér, ktorý iba počas prvého víkendu videlo v Poľsku viac než 925 000 divákov). Smarzowski sám uvádza, že pri výbere tém venuje ich spoločenskej aktuálnosti iba čiastočnú pozornosť, omnoho viac ho zaujímajú samotné postavy, ich osudy (napríklad vo filme Klér ide podľa neho hlavne o zobrazenie troch rôznych postáv ako skutočných ľudí so svojimi hriechmi a slabosťami, v prípade filmu Ružena ide o príbeh lásky vo vojnou zničenej krajine, Volyň je film o nenávisti, ktorá v skutočnosti nemá žiadne národnostné hranice). To je jeden z dôvodov, prečo sú jeho – svojou podstatou navýsosť poľské – filmy zaujímavé aj pre divákov v iných krajinách.
V sekcii Rešpekt uvedieme v chronologickom poradí všetkých sedem filmov, ktoré Smarzowski nakrútil pre kiná, a dávame tak našim divákom jedinečnú možnosť sledovať kontinuitu a vývoj jeho umeleckej tvorby.
Náš Rešpekt v tomto roku patrí poľskému režisérovi Wojciechovi Smarzowskemu za jeho nekompromisnú odvahu a umeleckú suverenitu.