fbpx

Rádio Devín. V dotyku s kultúrou na Cinematiku s Marianou Jaremkovou

Diskusia s režisérmi o filme ako materiáli pri skúmaní dejín, filme ako archíve a filme ako pamäti. Diskutujúci sa zamerajú na subtémy ako vytváranie filmovej pamäte, rozprávanie obrazom, subjekt verzus objekt vo vzťahu k pamäti, vnímanie funkcie (autorského) filmu ako umeleckého druhu a pozície filmár verzus historik, resp. filmár verzus reportér, ale aj na to, ako vplýva generačná príslušnosť k uchopeniu témy, a prečo je dôležité nahliadať na minulosť optikou prítomnosti.


Diskusia, 90 min.