fbpx

Fenomén storyboardov – ilustrácie, ktoré sa zmenia na film

Súčasťou tohtoročného vizuálu Cinematiku je vizuálna komunikácia postavená na storyboardových príbehoch. Storyboard pozostáva z ilustrácií alebo obrázkov zobrazených v sekvencii na účely predbežnej vizualizácie filmu, animácie, pohyblivej grafiky alebo interaktívnej mediálnej sekvencie. Proces storyboardingu v podobe, v akej ho poznáme dnes, bol vyvinutý vo Walt Disney Productions začiatkom 30. rokov. Juraj Malíček sa spolu s hosťami pozrie na toto tajomné filmové povolanie.


Diskusia, 60 min.