fbpx

Ema Lančaričová: Hĺbka fotografie

Projekt sa zaoberá súčasným stavom média fotografie. Pod vplyvom výpočtových systémov prichádzajú nepozorovane zmeny, ktoré sa stávajú súčasťou každodenného záznamového procesu. Autorka tieto zmeny vizuálne uchopuje a interpretuje experimentálnym prístupom. Už totižto nejde o otázku analóg vs. digitál, ale o posun v chápaní fotografie ako fluidného média, keď sa analóg, instantný materiál, digitál a rozšírená realita absolútne miešajú a prepájajú v nové hybridné formy.


Výstava, min.