fbpx

Odtiene svetla

Dáša Ferková

Krátky dokumentárny film vypovedá príbeh o Viere Karasovej, produktívnej a cieľavedomej žene v strednom veku, klaviristke, ktorá s absolútnym sluchom učí a komponuje hudbu. Od narodenia je však nevidomá. Aj keď sa potýka s bremenami spojenými s jej deficitom, nedostatok dokáže pretaviť vo svoj prospech a odhodlane sa drží nádeje na partnerskú lásku a kúsok rovnocenného miesta vo „vidiacom svete“. Príbeh poukazuje na dôležitosť životných hodnôt, odhodlania, približuje svet nevidomého a jeho obyčajný život so snami, ktoré sa vidiacim často zdajú zanedbateľné. Sleduje vzťah Viery s jej vidiacim novomanželom, ich túžby a spolunažívanie. Viera, úspešná pesničkárka a učiteľka, nám otvára svoj svet so všetkými jeho odtieňmi.


SK, 2023, 26 min.; sk


Réžia:

Dáša Ferková

Partner:

AKU