fbpx

Pravda je to najdôležitejšie

Maroš Brázda

Eduard Grečner. Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.


SK, 2023, 81 min.; sk / en sub


Réžia:

Maroš Brázda

Scenár:

Maroš Brázda

Kamera:

Ján Meliš

Strih:

Róbert Karovič

Hudba:

David Kollar

Hrajú:

Eduard Grečner, Mária Ferenčúhová, Martin Šulík, Martin Kaňuch, Katarína Mišíková

Partner:

Asociácia slovenských filmových klubov