fbpx

Projekt: výlet

rôzni / various

Pásmo krátkych filmov.


SK, 2017 - 2021, 90 min.; rôzne / various


Réžia:

rôzni / various

Partner:

rôzni / various