fbpx

Výstava Ateliéru animovanej tvorby

24. augusta 2013

Výstava Ateliéru animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave má vyše 60 ročnú tradíciu. Samostatná Filmová a televízna fakulta vznikla v roku 1989 a od roku 1993 sa jej súčasťou stal aj Ateliér animovanej tvorby ako výchovná inštitúcia pre budúcich tvorcov animovaného filmu.

V roku 2013 oslavuje Ateliér animovanej tvorby svoje okrúhle jubileum. Za ten čas brány školy opustilo takmer sedemdesiat absolventov. Filmy študentov Ateliéru sa vyznačujú silnou vizuálnou sebestačnosťou, boli uvedené na viacerých reprezentatívnych medzinárodných fórach (Cannes, Annecy, Los Angeles, Záhreb, Krakov, Teplice, Třeboň, Zlín, Györ, Bologna, Trenčianske Teplice) a mnohí študenti získali domáce i zahraničné ocenenia. Práve preto sa vedenie Ateliéru rozhodlo osláviť toto výročie výstavou, prezentáciou prác svojich študentov, zrekapitulovaním tých úspešných dvadsiatich rokov. Výstava pozostáva z výtvarných návrhov, skíc, záberov z nakrúcania i záberov z jednotlivých úspešných filmov Ateliéru.