fbpx

Slovenský filmový ústav oslavuje celý rok

9. septembra 2013

Slovenský filmový ústav (SFÚ) si tento rok pripomína 50. výročie svojho vzniku. Všetky jeho tohtoročné aktivity sa preto nesú v znamení osláv. Na 8. MFF Cinematik pripravil projekcie filmov Obrazy starého sveta Dušana Hanáka a Tisícročná včela Juraja Jakubiska zo svojich archívnych fondov, ktoré sa budú premietať z digitálne reštaurovaných kópií. Neoslávi tým len svoju päťdesiatku, ale pripomenie aj 75. narodeniny oboch našich slávnych režisérov.

Vznik SFÚ sa spája s 1. aprílom 1963, keď bol založený Filmový ústav v Bratislave ako pobočka Československého filmového ústavu v Prahe. Samostatným subjektom sa stal 1. januára 1991. Viac ako cez historické pozadie však verejnosť pozná SFÚ cez jeho aktivity. Ako inštitúciu s jedinečnými filmovými a s filmom súvisiacimi archívnymi zbierkami, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva SR. SFÚ ich odborne spracováva, ošetruje, reštauruje a sprístupňuje verejnosti v projektoch Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva, SK Cinema a Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí, vďaka ktorej spolupracuje s filmovými festivalmi doma i v zahraničí. Od roku 2011 medzi jeho prioritné projekty patrí aj Digitálna audiovízia. Jej súčasťou je i vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ v priestoroch Kina Lumière.

SFÚ logo

Bohatú činnosť vyvíja SFÚ aj v edičnej oblasti. Od vydania prvého DVD s filmom Obrazy starého sveta uplynulo už jedenásť rokov. Dnes má na konte desiatky ďalších nosičov v celkovom náklade vyše 500 000, pričom filmy zo svojich archívnych zbierok vydáva aj v prestížnych zahraničných vydavateľstvách vo Francúzsku a Anglicku. Všetky si je možné zakúpiť v oficiálnej predajni SFÚ Klapka.sk či v Kine Lumière, obľúbenom mieste s kvalitnou európskou a slovenskou kinematografiou, ktoré filmový ústav po prvýkrát sám prevádzkuje. Záujemcovia tam nájdu okrem iného aj najnovšie publikácie, napríklad monografiu režiséra Alaina Resnaisa, oficiálne predstavenú a pokrstenú v sobotu na MFF Cinematik, alebo knihu Evy Filovej Eros, sexus, gender v slovenskom filme. Viac informácií o SFÚ nájdete na www.sfu.skwww.aic.sk.

(autor: SFÚ)