fbpx

Slovenské kino: Do naha

25. augusta 2011


SLOVENSKÉ KINO: DO NAHA
; SK, 2010, 52 min.

Hitchhiker Films

Réžia: Diana Fabiánová
Scenár: Eva Križková
Kamera: Jeronimo Molero
Strih: Ondrej Azor

Sex a erotika je v slovenskej kinematografii (na rozdiel od francúzskej či talianskej) v istom zmysle estetickou Popoluškou. Ale predsa len sa tu a tam nájdu zmysluplné scény s erotickým podtextom. Do naha skúma, do akej miery a ako zobrazovanie sexu a erotiky ovplyvnilo slovenskú kinematografiu. Archívne materiály sa prelínajú so súčasnými výpoveďami zúčastnených a vzniká pozoruhodná koláž, ktorá odpovedá na otázku, či boli slovenskí filmári až tak cudní, alebo cenzúra až tak konzervatívna.