fbpx

Seminár: Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe

28. júna 2011

9.-10. september 2011, Kursalon , Piešťany

Organizátori:
MFF Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN), MEDIA Desk Slovensko

Seminár (9. september 2011)
Cieľom seminára je podrobne predstaviť európske možnosti koprodukovania dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentárnymi filmami a prístup renomovaných TV spoločností ku koprodukciám s nezávislými producentmi. Seminár je určený najmä producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich štátov.

Tréning a individuálne konzultácie (10. september 2011)
Šesť vybraných účastníkov s projektom bude mať možnosť počas celodenného tréningu konzultovať svoj projekt s medzinárodne renomovanými lektormi:
Ove Rishøj Jensen, EDN
Peter Gottschalk, ARTE G.E.I.E.
Stefan Kloos, Kloos & Co Medien, Nemecko

Prípadové štúdie
Súčasťou seminára budú dve prípadové štúdie veľkých medzinárodných koprodukcií :
INÁ CHELSEA (Kloos & Co Medien, r. Jakob Preuss, 2010, Nemecko)
OSADNÉ (Artileria, r. Marko Škop, 2009, Slovenská republika)


EURÓPSKA SIEŤ DOKUMENTARISTOV (EDN)
EDN je členskou organizáciou s viac než 1000 členmi zo 60 krajín. Organizuje širokú škálu stretnutí zameraných na prezentáciu projektov a podujatí, ktorých cieľom je vytváranie sietí kontaktov s cieľom stimulovať výmenu medzi krajinami a medzi etablovanými a začínajúcimi producentmi dokumentárnych filmov. Každé z týchto stretnutí je výbornou príležitosťou pre stretnutia so zodpovednými dramaturgmi – producenti tým dostávajú možnosť nadväzovať reálne partnerstvá, ktoré môžu viesť k budúcim dohodám a koprodukciám.

ARTE G.E.I.E.
ARTE vznikla v roku 1991 ako trust dvoch rovnocenných spoločností: ARTE Francúzsko a ARTE Nemecko s cieľom vytvoriť „novú špecifickú európsku televíznu kultúru“. Obidve produkujú, alebo nakupujú programy do vysielania, centrála v Strasbourgu je potom zodpovedná za dramaturgickú a programovú schému a vysielanie. Dokumentárne programy, buď produkované, alebo prevzaté, tvoria približne 40 % celkového vysielacieho času , čo predstavuje viac než 500 hodín ročne.

KLOOS & CO MEDIEN
Nemecká produkčná a distribučná spoločnosť, zameraná na produkciu kreatívnych dokumentov a TV doku-seriálov vznikla v roku 2002 a získala odvtedy za svoje dokumentárne filmy pre kiná a televízie množstvo prestížnych ocenení. „V centre pozornosti našej spoločnosti sú filmy o tradícii a zmenách, filmy popkultúry a filmy s novými postupmi. Radi sa smejeme a veríme, že dokumentárne filmy majú zabávať. Naše filmy sú na to, aby ľudí dojali, zanechali svoju pečať a priviedli ich k tomu, aby rozmýšľali a hovorili o tom, čo práve videli“.

ÚČASŤ NA SEMINÁRI JE ZDARMA

POPLATOK ZA KONZULTÁCIE VYBRANÝCH PROJEKTOV JE 100,- EUR
(Účastníkom zo Slovenska hradí tento poplatok kancelária MEDIA Desk Slovensko)

Prihlášky prijímajú:
MFF Piešťany,o.z. , Bitúnková 32, 900 31 Stupava, tel 0948 445 565
Mail, webstránka
MEDIA Desk Slovensko, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava,tel 02/526 36 935
Mail, webstránka

Uzávierky prihlášok

– projekty (v anglickom jazyku): 20. júl 2011
musia obsahovať:
– synopsis & treatment
– predpokladaný rozpočet
– realizačný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie alebo CV zúčastnených partnerov (režisér, producent, spoločnosť)

Vizuálny materiál k projektu (či už predchádzajúcemu alebo predkladanému) môžete posielať elektronicky (emailom pošlete link na predchádzajúce dielo, alebo pilot/trailer predkladaného projektu) alebo pošlite DVD s materiálmi poštou na adresu:
MEDIA Desk Slovensko
Grosslingova 32
811 09 Bratislava
– uzávierka pre účasť na seminári (bez projektu):
20. august 2011

Na stiahnutie:
doc_ico
Prihlasovací formulár

EDN Piestany 2011 Header

Realizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu

aVF_logo