fbpx

Profil: Jaime Rosales

10. septembra 2015

Významný barcelonský režisér Jaime Rosales (1970) nie je pre slovenského diváka, aj napriek ignorácii zo strany tuzemských distribútorov, úplne neznámym menom. Niektoré z jeho filmov sa už objavili na našich filmových festivaloch, Cinematik však ako prvý prináša prehliadku celej filmografie, čím zapĺňa slovenským divákom obrovskú kultúrnu medzeru.

Jaime Rosales najskôr študoval ekonómiu na ESADE, avšak hneď v roku 1996 získal štipendium na filmovej škole v Havane a neskôr aj v Sydney. Po niekoľkých televíznych scenároch a ocenených krátkometrážnych filmoch nakrútil v roku 2003 svoj celovečerný hraný debut Hodiny dňa. Už v ňom sa prejavujú všetky typické prvky Rosalesových filmov, ako skúmanie skutočného človeka v dramaticky vyhrotených situáciách, observačný spôsob snímania a hľadanie nových smerov filmového média.

Tento prístup rozvinul aj v nasledujúcom snímku Samota (2007), v  ktorom sa snaží zodpovedať otázku: Čo spôsobuje odlúčenie? Odpoveď pritom nehľadá len v postavách, dialógoch a už tobôž nie v asketickom deji, ale najmä v prostredí, na ktoré výrazne upozorňuje spôsobom snímania.
Ešte väčšiu dejovú vyprázdnenosť dosiahol vo filme Guľka v hlave (2008), kde pomocou absolútnej emočnej dištancie kamery, minima zrozumiteľných dialógov a absencie minulosti postáv vytvára svoje formálne najradikálnejšie dielo.

S podobnými postupmi pracuje v snímke Sen a ticho (2012), kde opäť voyeuristicky skúma postavy vyrovnávajúce sa s tragickou stratou dieťaťa, pričom pôsobivo narúša ilúziu realizmu v umení. Jeho najnovší film Krásna mladosť (2014) z tejto línie vybočuje. Rosales síce stále observačne a náznakovo zobrazuje rastúcu priepasť medzi dvomi mladými ľuďmi, no výrazný sociálne-kritický nádych a využívanie digitálnych technológií v rozprávaní poukazuje na nový smer v jeho tvorbe.

Jaime Rosales tak svojimi tematickými, naratívnymi a štylistickými postupmi pôsobivo nadväzuje na tradíciu započatú tvorcami ako Robert Bresson a Yasujiro Ozu. V dištancovanom smútku ľutuje straty, ktoré človeku prináša moderná spoločnosť.

Marcel Šedo

Nenechajte si ujsť sekciu Rešpekt venovanú Jaime Rosalesovi.