fbpx

Pišti zaspieval

9. septembra 2013

V rámci sprievodných podujatí vystúpil so svojou skupinou Pidi sex aj Pišti, jeden zo spolumajiteľov cestovnej kancelárie Pišti&Jáni. Služby kancelárie v utorok využije aj skupina The Ills, ktorá príde do Piešťan a v klube ŽiWell odohrá koncert.