fbpx

Dox in vitro 2015

2. júna 2015

8.- 9. september 2015
Kursalon, Piešťany

 

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

 

SEMINÁR (8. september 2015)
Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.

Témy:
konštrukcia dokumentárneho filmu. Jesper Osmund a Ove Rishøj Jensen sa zamerajú na no, ako stavať dokumentárne príbehy. Nebude to bežný pohľad na príbehovú štruktúru dokumentárnych filmov, ktorý sa sústreďuje na postavy, naratívne oblúky, zasadenie a východisko príbehu a jeho „vyvrcholenie“. Majú v úmysle priniesť odlišný pohľad na to, čo základné prvky tvorby dokumentárneho filmu skutočne sú. Svoju prezentáciu vybudujú na príkladoch scén a úryvkov zo súčasných dokumentárnych filmov.

zodpovedný dramaturg (commissioning editor) ako zdroj tvorivých nápadov. Hanka Kastelicová predstaví tri projekty, ktoré ako zodpovedná dramaturgička vybrala pre HBO Europe. Prostredníctvom týchto prípadových štúdií publiku objasní:
a) Prečo vybrala práve ten konkrétny projekt a čo ju k tomu viedlo?
b) Aký bol jej tvorivý vklad a ako prebiehala tímová práca na takomto projekte?
c) Ako sa pôvodne prezentovaná idea projektu menila a vyvíjala a čo z nej v dokončenom filme zostalo?

 

WORKSHOP (9. september 2015)
Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:
Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
Hanka Kastelicová, HBO Europe, Česká republika
Jesper Osmund, scenárista, dramaturg a strihač, Dánsko

 

Uzávierky prihlasovania:
17.7.2015 (s projektom – seminár a workshop)
24.8.2015 (bez projektu – iba seminár)

Viac informácií a prihlasovací formulár

 

Organizátori:
Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN)
Creative Europe Desk Slovensko

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

dox in vitro loga