fbpx

Člen programového tímu Rastislav Steranka predstavuje svojich päť tipov festivalu

5. septembra 2021

Rastislav Steranka a jeho festivalový výber:

Zvrátení / Depraved, r. Larry Fessenden, USA

Henry je geniálny chirurg, ktorý trpí posttraumatickou stresovou poruchou z vojny na Blízkom východe. V boji sa mu podarilo oživiť mŕtveho spolubojovníka. Po návrate domov pokračuje v experimentoch s oživovaním mŕtvol, ktorý financuje jeho bývalý spolužiak Polidori. Polidori ho zásobuje čerstvými mŕtvolami. Henry z častí tiel mŕtvol zostrojí Adama, homunkula, ktorému vdýchne život. Iba priviesť na svet „nového“ človeka však nestačí. Adam sa rýchlo vyvíja a učí. Potrebuje vzory.

Moje 20. storočie / Az én XX. századom, r. Ildikó Enyedi, Maďarko/Nemecko/Kuba

Dve sestry dvojičky, ktoré vyrastali oddelene – Dóra, pseudoaristokratka, a Lili, anarchistická atentátnička – sa opäť stretnú vďaka Z, tajuplnému cestujúcemu luxusného Orient-Expressu.

DAU.Natasha, r. Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel, Nemecko/Ukrajina/UK/Rusko

Nataša prevádzkuje kantínu určenú nielen pre zamestnancov, vedcov, ale aj pre návštevníkov tajného výskumného ústavu kdesi v Sovietskom zväze. Cez deň roznáša jedlo, v noci sa zúčastňuje divokých večierkov, čo nepoznajú triedny rozdiel ani kádrové zaradenie. Nataša je prvou filmovou časťou fascinujúceho multižánrového projektu, ktorý v rokoch 2009 až 2011 spojil stovky dobrovoľníkov, vedcov i umelcov, aby simulovali život v Sovietskom zväze od konca 30. rokov do konca 60. rokov 20. storočia.

Low Definition Control – Malfunctions #0, r. Michael Palm, Rakúsko

Dokumentárna esej Michaela Palma otvára množstvo otázok súvisiacich so životom v spoločnosti, ktorá sleduje a dozerá. Zatiaľ čo sledujeme zábery (akoby) z bezpečnostných kamier, odborníci od neurológov po filozofky médií uvažujú o sledovaní, dátach, mechanizácii videnia či o tom, ako sa menia obrazy.

Dvojprogram: Cesty slávy / Paths of Glory r. Stanley Kubrick, USA & Signum laudis, r. Martin Hollý, Československo

Predná línia francúzskeho frontu, prvá svetová vojna. Rozkaz znel jasne: dobyť neďalekú pevnosť Anthill. Táto nesplniteľná misia sa však skončila katastrofou a velenie sa snaží zachovať si tvár. Nechá náhodne vybrať troch radových vojakov a exemplárne ich potrestať. Pod hrozbou trestu smrti ich uväzní a súdi za zbabelosť. Ich veliteľ, plukovník Dax, v civile právnik, sa ujme obhajoby napriek tomu, že osud vojakov je už dávno spečatený.

Východný front prvej svetovej vojny. Rakúsky Kaprál Adalbert Hoferik je dokonalý vojak. Plní rozkazy aj za cenu obetovania životov vlastných. Po bitke, kde padli všetci poľní dôstojníci, sa ujme velenia. Fanatickou oddanosťou monarchii si vyslúži odpor u radových vojakov aj u veliteľstva. Keď sa dostanú do ruského obkľúčenia, Hoferik je poverený misiou priviesť dôstojníkov do bezpečia. Jeho nekompromisný prístup k veleniu sa dostáva do fatálneho stretu s kĺzavou dôstojníckou morálkou.