fbpx

Cinematik.doc 2020: Call for Entry

2. júna 2020

Cinematik.doc je súťaž slovenských celovečerných dokumentov, ktoré mali premiéru v období jedného roka pred festivalom. Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc dotovanú finančnou prémiou 1000 € udeľuje na návrh medzinárodnej poroty festival Cinematik spolu s Literárnym fondom za najlepšiu réžiu slovenského dokumentárneho filmu.

Súťaže sa môžu zúčastniť filmy, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • sú dokumentárne filmy
  • ich dĺžka je minimálne 52 minút
  • majú slovenského producenta (ak film vzniká v koprodukcii dvoch strán, slovenský koproducent musí mať podiel minimálne 20%, ak vzniká v koprodukcii troch a viacerých strán, slovenskí koproducenti musia mať podiel minimálne 10%)
  • režisérka/režisér filmu má v čase festivalu trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • mali slovenskú premiéru (v kinodistribúcii, na festivale, v televízii) v období  od 16. septembra 2019 do 15. septembra 2020
  • ich premietacia kópia je vo formáte DCP alebo Blu-ray
  • ich premietacia kópia má anglické titulky

zaradení prihláseného filmu do súťaže Cinematik.doc rozhoduje programový tím festivalu.
Festival neplatí požičovné/screening fees za filmy vybrané do súťaže Cinematik.doc.

Film môžete do 15. júla 2020 prihlásiť prostredníctvom formulára tu.