fbpx

Rešpekt: Jaime Rosales

Embajada_eslovaquiaJaime Rosales je pokračovateľom tradície európskeho autorského filmu. Vo svojich piatich celovečerných filmoch rozvíja témy ako osamelosť, problémy v komunikácii, vyrovnávanie sa s tragédiou, neschopnosť plne uchopiť prežívanie iného človeka či dokonca viac abstraktný problém pohľadu. V žiadnom prípade však nejde iba o opakovanie toho istého, pretože Rosales sa neustále pokúša prísť s novými postupmi, ako tieto témy uchopiť.

Od svojich postáv si vždy udržuje odstup. O ich živote sa často dozvedáme málo, vidíme iba fragmenty. Aj keď zobrazuje silné drámy, prežívanie postáv je tlmené – podobne ako u Roberta Bressona. U diváka sa nesnaží vyvolať prvoplánovú emóciu, snaží sa vyvolať akési vcítenie sa cez intelekt, zložitejší a ťažšie uchopiteľnejší pocit vyvierajúci z celého filmu.

Preto často sníma postavy z diaľky, neraz s predmetmi v popredí, ktoré zabraňujú „priamemu kontaktu“ diváka s postavou. A nevyhýba sa ani zobrazovaniu udalostí mimo obraz. Hoci využíva techniku polyvízie (sledujeme jednu scénu z dvoch uhlov pohľadu naraz), paradoxne nám neponúka komplexnejší obraz, aby sme o postavách vedeli viac, ale skôr zdôrazňuje rozbitie (pohľadu, rozprávania). Ukazuje nám, že aj keď máme pohľady dva, stále je to málo, aby sme sa dostali „do vnútra“ postavy. Filmy, ktoré ukazujú plačúcu postavu a tvária sa, že skrz obyčajný detail tváre sa dozvieme, čo postava prežíva, nám klamú. Pochopiť prežívanie človeka je komplikovanejšie a vyžaduje si iné kinematografické prostriedky. Rosalesova výnimočnosť spočíva v tom, že ich neustále hľadá.

Jaime Rosales Carte Blanche:

Nie som filmový kritik, ani akademik. Som filmár, a preto neviem, ako písať o filmoch iných. Ponúkam niekoľko krátkych poznámok a pocitov o filmoch, ktoré som vybral, aby sa hrali ako súčasť retrospektívy mojich filmov. Mal som šťastie a mohol si vybrať veľmi dôležité filmy od najväčších režisérov. Mnohé ďalšie by som mohol pridať. Iný zoznam mohol vzniknúť iba z filmov Godarda a Antonioniho. Myslím, že film inšpiruje filmára záhadným spôsobom. Dúfam, že diváci, ktorí prídu objaviť moje filmy, mi odpustia, že som vybral také skvelé diela. Je samozrejmé, že kvalita tých mojich je ďaleko za týmito majstrovskými dielami, ktoré mám tak rád a ktoré obdivujem.