fbpx

Rodinné šťastie

Szabolcs Hajdu

Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických aj absurdne banálnych historiek, až sa napokon ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na nervy, máte vlastne veľmi radi.


HU, 2016, 81 min.; hu / cz tit


Réžia:

Szabolcs Hajdu

Scenár:

Szabolcs Hajdu

Kamera:

Csaba Bántó, Flóra Chilton, Dávid Gajdics, Betti Hejüsz, Márton Kisteleki, Ákos K. Kovács, Péter Miskolczi, Szalai Márk, Péter Pásztor, Tamas Simon, Gábor Szilágyi, Gergely Tímár, Levente Tóth

Strih:

Szilvia Papp

Hrajú:

Imre Gelányi, Lujza Hajdu, Szabolcs Hajdu, Zsigmond Hajdu, Domokos Szabó, Ágota Szilágyi

Partner:

Asociácia slovenských filmových klubov