fbpx

Zajtra bude (voľná prehliadka)

Komentovaná prehliadka: 12.9. 14:00
Voľná prehliadka: 12.9. 16:30 – 20:00.

V prípade záujmu o prehliadku výstavy počas trvania festivalu Cinematik je potrebné dohodnúť svoj čas návštevy na dnesje.zajtrabude@gmail.com.

Výstava Zajtra bude je pokračovaním aktivít umeleckého projektu, ktorý vznikol minulý rok ako otvorená a fluentná platforma pre umenie a jeho hraničné polohy v priestoroch budovy ARTA na Kollárovej ulici v Piešťanoch. Celý názov projektu Dnes je. Zajtra bude je odvodený z tabuľky nájdenej po bývalých nájomcoch objektu, ktorý v priebehu histórie menil kontext svojho fungovania. Doslovne definuje koncept práce v nezriadenom kultúrnom prostredí a vystihuje stav, v ktorom sa (nielen) súčasná ARTA nachádza. Tá sa mení z pôvodnej cukrárenskej továrne ARTA na kultúrno-kreatívne centrum. Zákulisný proces zriaďovania kultúry je však verejnosti často skrytý a práca, ktorú je pre jej samotné fungovanie nutné vynaložiť, zostáva navonok neviditeľná. Ambíciou projektu je tento proces zviditeľňovať a posilňovať tak vzťah k súčasnej kultúre.
Tohtoročná výstava tematicky rozvíja viac vrstiev umeleckého projektu. Skúma históriu miesta a predznamenáva budúce smerovanie vznikajúcej ARTY, na ktorú tentokrát reagujú súčasní vizuálni umelci.


Voľná prehliadka