fbpx

Roxana Elekes (Rumunsko)

11. augusta 2011

Meeting Point Europe

V roku 2007 absolvovala Národnú univerzitu umeleckej kinematografie I. L. Caragiale v Bukurešti. Pracovala ako projektová manažérka v Pre-MEDIA Support – program Phare, jednom z troch vstupných nástrojov financovaných Európskou úniou na pomoc uchádzačských krajín strednej a východnej Európy pri ich prípravách na pripojenie k Európskej únii. Od marca 2008 pracuje v postprodukčnej agentúre Kolectiv. Nedávno začala pôsobiť ako televízna producentka. Produkovala minisériu travelógov a programov o varení pre Rumunskú národnú televíziu.