fbpx

Polnočná sekcia Za hranicou kultu ponúkne netradičné prekvapenia

5. júla 2022

Encyklopédia Britannica definuje rodinu ako „skupinu osôb spojených manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami, ktoré tvoria jednu domácnosť a vzájomne na seba pôsobia v príslušnom sociálnom postavení“.

V rámci rodiny funguje vnútorná dynamika vzťahov, ktorá sa dá aplikovať aj mimo jej základnej definície. Vychádzajúc z nej a z funkcie rodiny tak pri voľnejšej interpretácii môže rodinou byť aj detský domov, náboženská sekta alebo aj napr. hudobná skupina. Ideálnou je samozrejme rodina idylická, kde všetko prirodzene funguje a tvorí tak neotrasiteľný základ spoločnosti. Mýtus? Chiméra? Možno…

V sekcii Za hranicou kultu: Rodina sú rodiny dysfunkčné, vzťahy pokrivené, skutky hrozivé. Ich členovia držia spolu za každú cenu. Napriek všetkému a všetkým navôkol. Pretože, slovami Steva Kudlowa, gitaristu a speváka kanadskej heavy metalovej legendy The Anvil: „Rodina je ku*** dôležitá vec, človeče!“