fbpx

Otvorené vnímanie filmovej a mediálnej kultúry

23. augusta 2010

V roku 2000 rozbehla Nadácia – Centrum súčasného umenia v Bratislave dlhodobý vzdelávací projekt Otvorené vnímanie. Hlavným zámerom projektu sa stala radikálna premena vyučovania estetiky a umenia. Jeho súčasťou boli aj hodiny otvoreného vnímania filmu. Stali sa základom aktuálnej série stretnutí, venovaných kritickému dialógu s vizuálnou (filmovou/mediálnou) kultúrou. Primárne ich spája téma filmu/médií a možností vnímania. Na jednotlivých stretnutiach sa pokúsime načrtnúť podstatné súvislosti vývoja filmovej/mediálnej kultúry, sústredíme sa na fenomén pohybu obrazu a zároveň obrazu pohybu, na pozadí množstva ukážok filmových/mediálnych obrazov preberieme najzaujímavejšie variácie filmového pohybu ako špeciálneho efektu a zároveň sa zameriame na premeny nášho vnímania skutočnosti – na to, ako film/médiá rozširujú či zužujú hranice toho, čo môžeme vidieť a zažívať (otázka podôb a premien filmového/mediálneho zážitku, skúsenosti), ako sa vďaka neustávajúcemu toku filmových a mediálnych obrazov zrýchľuje a spomaľuje, obohacuje i ohlupuje naše vnímanie, myslenie, naša pozornosť k životu.

Martin Kaňuch, Zuzana Mojžišová