fbpx

Medzinárodný seminár & workshop – DOX IN VITRO

9. augusta 2018

DOX IN VITRO je určený pre mladých producentov a dokumentaristov, ktorí sa predstavia „skutočnému svetu“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Workshop sa zameria na vývoj dokumentárnych filmov pod vedením skúsených tútorov a zdôrazňuje úlohu a potrebu koprodukcií v dokumentárnom sektore.

SEMINÁR (10. september 2018)

Hlavnou témou jednodňového seminára je tvorba dokumentárnych filmov pre regionálny a medzinárodný trh. Prostredníctvom prezentácií popredných medzinárodných odborníkov a prípadových štúdií o nedávnych medzinárodne úspešných dokumentoch sa zameriame na rozprávanie príbehov, ktoré môžu „cestovať“(sú zaujímavé pre rôzne teritóriá). Budeme hovoriť o kreatívnych prístupoch v rozprávaní príbehu a trendoch na európskom trhu dokumentárnych filmov.

WORKSHOP (11. september 2018)

Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnetyspätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:

  • Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
  • Peter Jaeger, konzultant, distributér, sales agent, Belgicko
  • Boris Mitic, oceňovaný dokumentarista, Srbsko
  • Ondrej Starinský, šéfdramaturg Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS, Slovensko

MEDZINÁRODNÍ TÚTORI:

OVE RISHØJ JENSENOve-Rishoj-Jensen

EDN Film & Media Consultant
European Documentary Network, Dánsko

Ove pracuje pre EDN od roku 2003. Organizuje  projekcie dokumentárnych filmov, workshopy, semináre a masterclassy. Podieľa sa  na selekcii dokumentárnych projektov pre workshopy a prezentácie (pitching sessions). Ove sa dramaturgicky podieľal a/alebo organizoval niekoľko EDN podujatí ako napríklad  The Greek Documentary Lab, New Platforms – New Politics, Twelve for the Future. Manažuje aj účasť EDN na filmových trhoch (European Film Market, Sunny Side of the DocMIPDOC). Spolupracuje s organizáciami a festivalmi zameranými na dokumentárny film, pre ktoré pripravuje na mieru šité masterclassy, semináre a workshopy.

peter-jeagerPETER JAEGER

Konzultant, distributér, sales agent

Peter začal ako filmový novinár a potom sa stal sales & marketingovým riaditeľom časopisu Filmagazine. Ako riaditeľ marketingu a akvizícií Benelux Theatrical Distributors získal viac ako 100 filmov, napríklad Mulholland Drive či trilógiu Pán prsteňov.. V roku 2004 sa Peter presťahoval do Viedne a založil spoločnosť Autlook Filmsales GmbH, kde bol CEO do roku 2014. Dnes je tichým partnerom spoločnosti Autlook a člen poroty Flemish Film Fund & Vienna Film Fund, renomovaným lektorom pre oblasť distribúcie a marketingu, a tiež založil iniciatívu: Jaeger Creative.

borisBORIS MITIC

Oceňovaný dokumentarista

Boris žil na niekoľkých kontinentoch, pracoval niekoľko rokov v najprestížnejších svetových médiách, tak pochopil niekoľko vecí a rozhodol sa venovať zvyšok svojho života tvorivému rodičovstvu, tvorivému futbalu a tvorivým dokumentom, ako napríklad: cigánska recyklačná sága Šialeného Maxa, klaustrofobická tragikomédia absurdna, satirická dokumentárna rozprávka, podobenstvo o dobrom pocite z Ničoho (In Praise of Nothing). 4 filmy, 200+ festivaly, 20 ocenení, 20 vysieľatelov, celosvetové prednášky.

PD-StarinskyONDREJ STARINSKÝ

Šéfdramaturg Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS

Študoval filmovú teóriu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (absolvoval v roku 2005). Odvtedy pracoval v oblasti PR, produkcie, programovania pre niekoľko slovenských filmových festivalov (MFF Bratislava, Art Film Fest Košice, Mfk Febiofest, 4 Živly filmový seminár v Banskej Štiavnici). Pracoval aj v Nadácii otvorenej spoločnosti (NOS – OSF), kde zorganizoval Novinársku cenu a kde bol manažérom pre médiá. Od októbra 2016 je šéfdramaturgom Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby v Rádiu a televízii Slovenska.

Prihlášky prijímajú:

Creative Europe Desk Slovensko,
Grösslingová 32,
811 09 Bratislava,
Tel.: 02/526 36 935
media@cedslovakia.eu,
www.cedslovakia.eu

Cinematik, s.r.o.,
Bitúnková 23,
900 31 Stupava,
Tel.: 0948 445 565,
info@cinematik.sk,
www.cinematik.sk

Uzávierky prihlášok:

S PROJEKTOM: 10. august 2018
projekty (v anglickom jazyku) musia obsahovať:

  • Synopsia a treatment
  • Predpokladaný rozpočet
  • Realizačný plán a predpokladaný termín dokončenia
  • Krátke predstavenie alebo CV zúčastnených partnerov (režisér, producent, spoločnosť)

Vizuálny materiál k projektu môžete posielať elektronicky (emailom na media@cedslovakia.eu prípadne pošlete tiež  link na predchádzajúce dielo, alebo pilot/trailer predkladaného projektu)

BEZ PROJEKTU: 30. august 2018


Organizátori: Cinematik Piešťany, European Documentary Network (EDN), Creative Europe Desk Slovensko

AVF_logo