fbpx

Krzysztof Świrek (Poľsko)

11. augusta 2011

Nezávislý filmový novinár. Vyštudoval žurnalistiku na Varšavskej univerzite, momentálne študuje sociológiu a pripravuje prácu zameranú na kinematografiu. Píše pre najvýznamnejšie poľské filmové periodiká – mesačník Kino (od roku 2006) a online magazín orientovaný na kultúru dwutygodnik.com (www.biweekly.pl – od roku 2009). V roku 2009 vyhral národnú súťaž pre mladých kritikov a bol členom medzinárodnej poroty kritikov na 9. ročníku MFF Era New Horizons vo Wroclawi.

Meeting Point Europe

Nezávislý filmový novinár. Vyštudoval žurnalistiku na Varšavskej univerzite, momentálne študuje sociológiu a pripravuje prácu zameranú na kinematografiu. Píše pre najvýznamnejšie poľské filmové periodiká – mesačník Kino (od roku 2006) a online magazín orientovaný na kultúru dwutygodnik.com (www.biweekly.pl – od roku 2009). V roku 2009 vyhral národnú súťaž pre mladých kritikov a bol členom medzinárodnej poroty kritikov na 9. ročníku MFF Era New Horizons vo Wroclawi.