fbpx

Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe IV

16. júla 2013

Medzinárodný seminár & workshop

5.-6. september 2013, Kursalon, Piešťany

Organizátori:
MFF Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN), MEDIA Desk Slovensko

 

Seminár (5. september 2013)

Cieľom seminára je podrobne predstaviť európske možnosti koprodukovania  dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentárnymi filmami a prístup renomovaných TV spoločností ku koprodukciám s nezávislými producentmi. Seminár je určený najmä začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich štátov.

Skupinový workshop (6. september 2013)

Šesť vybraných účastníkov s projektom bude mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoj projekt s medzinárodne renomovanými lektormi:
– Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
– Sabine Bubeck-Paaz, ZDF ARTE, Nemecko
– Signe Byrge Sørensen, Final Cut for Real, Dánsko

 

Prípadová štúdia:
Súčasťou seminára bude prípadová štúdia medzinárodnej koprodukcie:
THE ACT OF KILLING
(Final Cut for Real, r. Joshua Oppenheimer, 2012, DK/NO/GB/SE/FI)

 

Prihlasovanie

Účasť na seminári a workshope je pre účastníkov zo Slovenska zdarma

Prihlášky prijímajú:

Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 23
900 31 Stupava
Tel.: 0948 445 565

MEDIA Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava
Tel.: 02/526 36 935
Mail, webstránka

 

Uzávierky prihlášok:

S PROJEKTOM
projekty (v anglickom jazyku): 19. júl 2013
musia obsahovať:
– synopsis & treatment
– predpokladaný rozpočet
– realizačný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie alebo CV zúčastnených partnerov (režisér, producent, spoločnosť)

Vizuálny materiál k projektu (či už predchádzajúcemu alebo predkladanému) môžete posielať elektronicky (emailom pošlete link na predchádzajúce dielo, alebo pilot/trailer predkladaného projektu) alebo pošlite DVD s materiálmi poštou na adresu:

MEDIA Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

 

BEZ PROJEKTU:
– uzávierka pre účasť na seminári (bez projektu): 19. august 2013

 

prihlasovací formulár
application form