fbpx

5 slovenských premiér v súťaži!

23. augusta 2009

V súťažnej sekcii ponúkne Cinematik niekoľko slovenských premiér: Milujem ťa tak dlho, Náš milovaný mesiac august, Tri opice, Happy-Go-Lucky (distribučná predpremiéra), Hunger (distribučná predpremiéra).

» Filmy v súťaži

Štvrtý ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch, ktorý sa uskutoční od 10. do 15. septembra 2009, ponúka unikátnu koncepciu hlavnej súťažnej kategórie – Meeting Point Europe (Miesto stretnutia Európa), konajúcej sa pod záštitou Medzinárodnej organizácie filmových novinárov FIPRESCI. Porota zložená z 15 kritikov z 15 európskych krajín (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Veľká Británia, Čierna hora, Holandsko, Dánsko, Francúzsko, Chorvátsko, Estónsko, Belgicko, Nemecko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko) pracovala počas celého roka, aby vytvorila kolekciu najlepších európskych filmov, vyrobených v rokoch 2008 a 2009.

Do hlasovania sa dostalo 49 európskych titulov. Každému z filmov boli počas hlasovania kritikmi priradené body. Jedenásť najlepších filmov, ktoré vzišli z hlasovania bude odpremietaných na festivale v rámci súťažnej sekcie. Film, ktorý získal najviac bodov bude na konci festivalu vyhlásený za víťazný a ocenený hlavnou cenou festivalu, Meeting Point Europe Award. Rebríček najlepších filmov odzrkadľuje subjektívny pohľad mladých kritikov na európsku kinematografiu a zároveň zohľadňuje dianie na filmových scénach jednotlivých zastúpených krajín, ako i na medzinárodnej scéne, pričom jediné relevantné kritérium bola umelecká kvalita a sila osobnej autorskej výpovede.

» Filmy v súťaži