fbpx

Videoart Cinematik 2009

18. augusta 2009

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Katedra intermediálnej a audiovizuálnej tvorby

Videoart je druh umenia, ktorého základom je pohyblivý digitálny obraz. Ako svoj vyjadrovací prostriedok využíva udalosť, a teda akciu spojenú s gestom, pohybom, tancom, zvukom, hlasom či textom. Aj napriek tomu, že videoart je zjavne podobný filmu, nie sú totožné, a preto sa na neho nevzťahujú kritéria klasických filmových postupov. Video, ktoré sa zväčša skladajá z audio a video dát, sa niekedy stáva súčasťou videoobjektu, videoakcie, videoinštalácie alebo videoperformance.

Nesúťažný blok Videoart II. predstavuje na Cinematiku najnovší výber z Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty výtvarných umení pod kurátorskym vedením študenta Lukáša Matejku. Dvadsaťsedem videí v 45-minútovom bloku prinesie okrem videoartu aj krátke experimentálne filmy, found footage projekty (nájdený filmový materiál v novom kontexte), videoakcie, performance i animácie. Ďalšie a nielen video projekty študentov Katedry intermédií a digitálnych médií sa dajú nájsť aj v online databáze na www.idm.aku.sk.

Lukáš Matejka
kurátor