fbpx

Vizuálna identita festivalu Cinematik


KATEDRA VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE VŠVU v Bratislave
ATELIÉR IDENTITA | Akademický rok 2018/2019 | ZIMNÝ SEMESTER

vedúci ateliéru: Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

pedagogické vedenie projektu: Mgr. art. Ondrej Gavalda

Výstava pozostáva zo študentských návrhov vizuálnej identity pre 14. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik (2019). Cinematik je medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná v Piešťanoch a patrí medzi najväčšie filmové podujatia na Slovensku. Každý september prináša vyše 80 celovečerných a množstvo krátkometrážnych filmov s dôrazom na európsku a slovenskú kinematografiu. Zadaním bolo, aby vizuál navodil atmosféru, ktorú návštevníci zažijú na festivale, a zároveň sa zásadne odlišoval od vizuálov z predchádzajúcich rokov a tiež, aby sa dal rozpohybovať a naanimovať.

Výstavu bude možné zhliadnuť vo foyeri Domu umenia počas trvania MFF Cinematik 2019.

Študenti – autori návrhov:

Ema Cepková
Lucia Gandelová
Zuzana Grančajová
Rastislav Chynoranský
Sára Hammadová
Daniela Honíšková
Silvia Kováčová
Terézia Mazánová
Mariana Mažgútová
Martin Mikulka
Klaudia Potočárová
Jozef Sklenka
Jaroslav Varchola


Výstava vo foyeri Domu umenia počas celého trvania festivalu