fbpx

Rozhovor: Pavol Barabáš

11. septembra 2015

Pavol Barabáš je slovenský režisér dokumentárnych filmov, ktorý sa dlhodobo venuje environmentálnej tematike. Okrem prírodných fenoménov objavuje a skúma tiež menšie ľudské spoločenstvá, prírodné kmene a ich zvyky, náboženstvo či životnú filozofiu. Ako môžeme vidieť vo filme Suri, niektoré z nich sú dosiaľ nepoškvrnené modernou civilizáciou.

Váš zatiaľ posledný dokumentárny film mapuje africký kmeň Suri. Čím bol pre vás zaujímavý?
Suri je jedným z posledných v Afrike, ktorý je nesmierne hrdý a bojuje s vládnymi jednotkami za svoje tradície. Afrika sa prudko mení. Pôda sa parceluje a prenajíma zahraničným korporáciám, a tým sa mení pôvodný spôsob života afrického obyvateľstva. Chcel som poukázať na to, že všetko, čo si u nás kupujeme, môže mať negatívny dopad na život ľudí na opačnom konci planéty.

Vyskytli sa počas nakrúcania aj nebezpečnejšie momenty?
Chceli sme splaviť rieku, o ktorej neexistujú žiadne informácie, nežijú pri nej ľudia, šli sme do neznáma. Prekvapilo nás množstvo hrochov, nezjazdné úseky, agresívne muchy tse-tse, krokodíly… Nevedeli sme, čo bude nasledovať o minútu, hodinu, ale to je už súčasťou objavných ciest. Dramatický bol i následný pochod na kmeňové územia, kde sme sa vybrali s Ivanom (Bulíkom pozn red.) len vo dvojici. Chceli sme sa dostať ďaleko do horských oblasti Surmov, do zašitých osád, kde ešte nevkročila biela noha. Surmovia v údolí sú považovaní za agresívnych a nebezpečných pre akéhokoľvek cudzinca, ale my sme si v horách našli spriaznené duše.

Čím vás ako dokumentaristu obohatila táto skúsenosť?
Byť s ľuďmi, ktorí žijú ako v dávnoveku, je v súčasnosti už veľmi vzácne. Mňa to úžasne obohacuje, dáva mi možnosť spoznať iné hodnoty, ktoré ľudia kedysi vyznávali. Viem, že sa ich život v blízkej budúcnosti zmení. Bude mi veľmi, veľmi ľúto, keď tento prírodný svet vymizne.

Načo sa môžu vaši diváci a fanúšikovia tešiť najbližšie?
Bude to film o remesle, ktoré aj mňa kedysi dávno formovalo. Film o generácii starých tatranských nosičoch, ktorí doposiaľ vynášajú náklady na svojich chrbtoch na vysokohorské chaty. Toto tradičné remeslo sa v Európe zachováva už len v Tatrách a otázkou je dokedy.

Zhováral sa Pavel Chodúr.

Film Suri budeme premietať o 17:00 vo Fontáne.