Press

Tlačové správy

  1. 12. Cinematik bude provokovať a prekvapovať. Do Piešťan prinesie tie najlepšie európske filmy, domáce dokumenty a belgický fokus (26. júl 2017. PDFDOC)
  2. 12. Cinematik prinesie množstvo filmových noviniek, ktoré sa na Slovensku nikdy nepremietali (9. august 2017. PDFDOC)
  3. 12. Cinematik otvorí exkluzívna slovenská premiéra prvého „namaľovaného“ filmu na svete (15. august 2017. PDFDOC)
  4. Premiéry nových slovenských filmov, ale aj mimoriadnych festivalových noviniek. To je 12. ročník Cinematiku

Logo festivalu

Sťiahnúť Logo festivalu (ZIP dokument, pdf, eps, png, CMYK, cca 3,5MB)

Galéria

Fotografie na Picasawebe v plnom rozlíšení:

Press akreditácia

Pre odoslanie žiadosti o novinársku akreditáciu prosím vyplňte tento formulár. Podrobnejšie otázky prosím posielajte na konecny@cinematik.sk.

Uzávierka: 5. September 2017