851-cinematik_generic

Cinematik.doc 2017: Call for Entry

Cinematik.doc je súťaž slovenských celovečerných dokumentov, ktoré mali premiéru v období jedného roka pred festivalom. Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc dotovanú finančnou prémiou 750€ udeľuje na návrh medzinárodnej poroty festival Cinematik spolu s Literárnym fondom za najlepšiu réžiu slovenského dokumentárneho filmu.

 

Súťaže sa môžu zúčastniť filmy, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

– sú dokumentárne filmy
– ich dĺžka je minimálne 52 minút
– majú slovenského producenta (ak film vzniká v koprodukcii dvoch strán, slovenský koproducent musí mať podiel minimálne 20%, ak vzniká v koprodukcii troch a viacerých strán, slovenskí koproducenti musia mať podiel minimálne 10%)
– mali slovenskú premiéru (v kinodistribúcii, na festivale, v televízii) v období  od 19. septembra 2016 do 17. septembra 2017
– ich premietacia kópia je vo formáte DCP, 35mm, blu-ray alebo DVD
– ich premietacia kópia má anglické titulky

 

zaradení prihláseného filmu do súťaže Cinematik.doc rozhoduje programový tím festivalu.
Festival neplatí požičovné/screening fees za filmy vybrané do súťaže Cinematik.doc.

 

Vyplnený prihlasovací formulár a link na film na webe (aj pod heslom) alebo DVD prihlasovaného filmu s anglickými titulkami je potrebné zaslať na uvedenú adresu

do 15. júna 2017

CINEMATIK 2016_Cinematik.doc
Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 23
900 31 Stupava

 

Prihlasovací formulár si môžete stiahnuť:
vo formáte .doc
vo formáte .pdf

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, koordinátora súťaže Tomáš Hudáka na e-mailovej adrese cinematik.doc@cinematik.sk.