fbpx

Žiť znamená zabúdať

Výber filmov v tejto sekcii tematizuje pamäť, predovšetkým kolektívnu. Nie sú to iba filmy o konkrétnych historických udalostiach, ale mnohovrstevné eseje o vzťahovaní sa k minulosti. Ukazujú, že súčasťou pamäte je zabúdanie, odmietanie či mýtizovanie.

Výber filmov v tejto sekcii tematizuje pamäť, predovšetkým kolektívnu. Nie sú to iba filmy o konkrétnych historických udalostiach, ale mnohovrstevné eseje o vzťahovaní sa k minulosti. Ukazujú, že súčasťou pamäte je zabúdanie, odmietanie či mýtizovanie – skrátka, prispôsobovanie sa minulosti. Minulosť totižto nie je niečo uzavreté, ale vytvára sa v súčasnosti. Je neustále prepisovaná a menená.

Úvahy nad týmito problémami si vyžadujú tiež nekonvenčnú filmovú formu, čoho dôkazom sú aj vybrané filmy. Niektoré stoja výlučne na archívnych materiáloch, ktoré skúmajú a dekonštruujú, iné pracujú s rekonštrukciou a prelínajú minulosť s prítomnosťou – a aj v prípade dvoch hraných filmov v sekcii ide skôr o dokufikciu. Všetky filmy však spája ich esejistická povaha, snaha spochybňovať a klásť otázky.

Tomáš Hudák