fbpx

2021

 • Valan – údolie anjelov

  Valan – Az angyalok völgye

  HU, 2019, 98 min.; hu, ro / en sub / sk tit

  Réžia: Béla Bagota

  V transylvánskom baníckom meste Valan sa Peter pri pátraní po svojej zmiznutej sestre ocitá v labyrinte minulosti, kde sa odhalia bolestivejšie hriechy a riešenia, než by si kedy pomyslel.

 • Zlé básne

  Rossz versek

  HU/FR, 2018, 97 min.; hu / en sub / sk tit

  Réžia: Gábor Reisz

  33-ročný Tamás Merthner má zlomené srdce po tom, čo sa s ním rozišla jeho priateľka Anna. Zatiaľ čo sa utápa v sebaľútosti, Tamás sa vydáva na cestu spomienkami, aby zistil, či láska existuje len vtedy, keď jej prakticky niet. Ako…

 • Bad Poems

  Rossz versek

  HU/FR, 2018, 97 min.; hu / en sub / sk tit

  Réžia: Gábor Reisz

  33-years old Tamás Merthner is heartbroken after his girlfriend Anna breaks up with him. While wallowing in self-pity, Tamás takes a trip down memory lane to figure out if love only exists when it is practically gone. As he is…

 • utorok 14. 09. 17:00

  Fontána

  Na značky!

  Na značky!

  SK/CZ, 2021, 79 min.; cz, sk

  Réžia: Mária Pinčíková

  Jedinec nič, celok všetko! V zdravom tele zdravý duch! Buďte verní sebe, pravde a spravodlivosti! To sú len niektoré z hesiel sokolského hnutia, ktoré vzniklo v roku 1862 a dodnes združuje tisícky nadšencov z celého sveta. Každých šesť rokov sa…

 • On Your Marks!

  Na značky!

  SK/CZ, 2021, 79 min.; cz, sk

  Réžia: Mária Pinčíková

  The individual nothing, the entirety everything! A healthy mind in a healthy body! Be loyal to yourself, to the truth and to justice! These are just some of the slogans of the Sokol movement, which originated in 1862 and still…

 • Tamás a Juli

  Tamás és Juli

  HU/FR, 1997, 60 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Tamás a Juli, baník a učiteľka z malého mesta, začnú spolu chodiť, ale ich spoločné chvíle vždy niečo preruší.

 • Tamás and Juli

  Tamás és Juli

  HU/FR, 1997, 60 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Tamás and Juli, a small town coal miner and a teacher, begin dating, but something always ends up interrupting their time together.

 • utorok 14. 09. 17:00

  Arta

  Best of Azyl 2020

  Best of Azyl 2020

  SK, 2020, 60 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Selection of Short Films.

 • utorok 14. 09. 17:00

  Arta

  Best of Azyl 2020

  Best of Azyl 2020

  SK, 2020, 60 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Pásmo krátkych filmov.

 • Night of the Kings

  La Nuit des rois

  FR/CI/CA/SN, 2020, 92 min.; fr, dyu / sk tit

  Réžia: Philippe Lacôte

  A young man is sent to Ivory Coast’s most ferocious prison, a world governed by rites and unwritten laws. As the red moon casts an eerie spell, he is designated to narrate stories to his fellow inmates; he has no…

 • Noc kráľov

  La Nuit des rois

  FR/CI/CA/SN, 2020, 92 min.; fr, dyu / sk tit

  Réžia: Philippe Lacôte

  Mladého muža pošlú do najkrutejšieho väzenia na Pobreží Slonoviny, do sveta, ktorému vládnu rituály a nepísané zákony. Keď červený mesiac vrhne svoje tajomné kúzlo a tento muž je vybraný, aby rozprával príbehy svojim spoluväzňom, neostáva mu nič iné, len pokračovať…

 • utorok 14. 09. 20:00

  Cinema Club

  An Ordinary Country

  Zwyczajny kraj

  PL, 2020, 51 min.; en / sk

  Réžia: Tomasz Wolski

  The film, made only with archival materials of the secret service, shows us the life in socialist Poland through the eyes of secret agents. We can see images of spying and interrogations, hear recorded banal phone calls and reports, and…

 • Obyčajná krajina

  Zwyczajny kraj

  PL, 2020, 51 min.; en / sk

  Réžia: Tomasz Wolski

  Film vyskladaný iba z archívnych materiálov tajnej služby nám predstavuje život v socialistickom Poľsku očami jej agentov. Vidíme zábery špehovania a výsluchov, počujeme zaznamenané banálne telefonáty i udania a z inštruktážneho filmu sa dozvieme, ako v byte nainštalovať odpočúvacie zariadenia.

 • Radioactive

  Radioactive

  GB/HU/CN/FR/US, 2019, 103 min.; en / sk tit

  Réžia: Marjane Satrapi

  An unbelievable but real story of a woman, mother, wife and scientist—Marie Curie-Sklodowska. In the poor conditions of a wooden shed with the roof full of holes, ostentatiously called a laboratory, she endures fumes and radiation, which she doesn’t protect…

 • Radioactive

  Radioactive

  GB/HU/CN/FR/US, 2019, 103 min.; en / sk tit

  Réžia: Marjane Satrapi

  Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne – Marie Curie-Sklodowskej. V biednych podmienkach drevenej kôlne s deravou strechou, honosne nazvanej laboratórium, znáša výpary a žiarenie, pred ktorým sa nechráni. Celé hodiny tu železnou tyčou mieša vriacu masu, aby…

 • Vtedy v Hollywoode

  Once Upon a Time in Hollywood

  US/GB/CN, 2019, 159 min.; en / sk tit

  Réžia: Quentin Tarantino

  V deviatom filme kultového režiséra Quentina Tarantina sa televízny herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér (Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri filme na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles.

 • Once Upon a Time in Hollywood

  Once Upon a Time in Hollywood

  US/GB/CN, 2019, 159 min.; en / sk tit

  Réžia: Quentin Tarantino

  In cult director Quentin Tarantino’s ninth film, a TV actor (Leonardo DiCaprio) and his long-time stuntman (Brad Pitt) decide to make it big while filming at the end of Hollywood’s golden era in 1969 Los Angeles.

 • On Body and Soul

  Teströl es lélekröl

  HU, 2017, 116 min.; hu / cz tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  An unconventional love story of two differently maimed people—an aging financial director of a slaughterhouse and a young reserved inspector of meat quality. Both protagonists are amazed to find out that they share the same dreams and they slowly try…

 • O tele a duši

  Teströl es lélekröl

  HU, 2017, 116 min.; hu / cz tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Nekonvenčná love story dvoch odlišne zmrzačených ľudí – starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia ohromení zistením, že majú rovnaké sny, sa ich postupne pokúšajú spoločne plniť. Ľahko excentrická, taktilná i odťažitá romanca s prvkami každodennej…

 • No Telling

  No Telling

  US, 1991, 93 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Geoffrey Gaines, a brilliant surgeon, arrives with his wife Lillian in the countryside. Geoffrey plans to carry on with a secret medical research. Lillian came here with the hope to conceive their much desired offspring. Geoffrey’s experiments very quickly cross…

 • No Telling

  No Telling

  US, 1991, 93 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Geoffrey Gaines, špičkový chirurg, prichádza s manželkou Lillian na vidiek. Geoffrey tu plánuje nerušene pokračovať v tajnom lekárskom výskume. Lillian prišla s nádejou, že tu sa im konečne podarí splodiť vytúžené potomstvo. Geoffreyho experimenty veľmi rýchlo prekročia etické i morálne…

 • My 20th Century

  Az én XX. századom

  HU/DE/CU, 1989, 102 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Two twin sisters, who grew up separately, Dóra, a pseudo-aristocrat, and Lili, an anarchist bomber, are reunited through Z, a mysterious traveller of the luxurious Orient-Express.

 • Moje 20. storočie

  Az én XX. századom

  HU/DE/CU, 1989, 102 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Dve sestry dvojičky, ktoré vyrastali oddelene – Dóra, pseudoaristokratka, a Lili, anarchistická atentátnička – sa opäť stretnú vďaka Z, tajuplnému cestujúcemu luxusného Orient-Expressu.

 • Tall Tales

  Apró Mesék

  HU, 2019, 112 min.; hu / sk tit

  Réžia: Attila Szász

  1945, Hungary. Shortly after the end of World War II, when chaos and insecurity reign supreme over the country, a con man tries to take advantage of such uncertain times. Forced to flee Budapest, he’s given shelter in the woods…

 • Drobné bájky

  Apró Mesék

  HU, 2019, 112 min.; hu / sk tit

  Réžia: Attila Szász

  Maďarsko roku 1945. Krátko po druhej svetovej vojne, keď v krajine panuje chaos a neistota, sa podvodník pokúsi využiť tieto neisté časy vo svoj prospech. Po úteku z Budapešti mu v hlbokom lese poskytne útočisko záhadná žena so synom. Zatiaľ…

 • streda 15. 09. 11:00

  Cinema Club

  Remedy

  Remedy

  SK, 2021, 40 min.; sk / en sub

  Réžia: Jakub Šipoš

  The story of four young people who embark on a boat journey from the Canary Islands to the southern part of Senegal to bring water filters to the Casamance area. The visual mosaic captures an escape from a consumerist society…

 • streda 15. 09. 11:00

  Kino Klub

  Remedy

  Remedy

  SK, 2021, 40 min.; sk / en sub

  Réžia: Jakub Šipoš

  Príbeh štyroch mladých ľudí, ktorí sa vydávajú na cestu loďou z Kanárskych ostrovov do južnej časti Senegalu, aby priniesli jednoduché filtre na vodu do oblasti Casamance. Vizuálna mozaika zachytáva útek z konzumnej spoločnosti a príbeh hľadania zmyslu života v pomoci…

 • streda 15. 09. 14:00

  Fontána

  Biela na bielej

  Biela na bielej

  SK, 2020, 74 min.; sk, en / sk tit

  Réžia: Viera Čákanyová

  Dokumentárny film formou videodenníka dokumentuje pobyt režisérky na poľskej antarktickej stanici, kde v roku 2017 nakrúcala snímku FREM (2019), ktorej hlavnou postavou je umelá neurónová sieť. Počas pobytu vedie autorka chatové konverzácie s umelou inteligenciou, ktoré sa dotýkajú povahy filmu,…

 • White on White

  Biela na bielej

  SK, 2020, 74 min.; sk, en / sk tit

  Réžia: Viera Čákanyová

  The documentary is director’s video diary that she kept while staying at the Polish Antarctic station, where in 2017 she shot the film FREM (2019), whose main character was an artificial neural network. During her stay, the author chats with…

 • Invasion

  Invázió

  HU, 1986, 37 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  In a fictional nation, in a fictional city, the inhabitants are escaping into the underworld.

 • The Mole

  Vakond

  HU, 1987, 70 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  An agent, sent to solve the secret of the lives of those who have a daily routine, wishes to be a part of them. After revealing the secret—that the world is a projected image—he enters this dream-reality.

 • The Wild Bunch

  The Wild Bunch

  US, 1969, 145 min.; en, es, de / sk tit

  Réžia: Sam Peckinpah

  1913. In a few months‘ time, one of the greatest war conflicts in human history is about to break out, changing the whole world forever. In the age of steam, the Wild West has also begun to change irrevocably. Stagecoaches…

 • Divoká banda

  The Wild Bunch

  US, 1969, 145 min.; en, es, de / sk tit

  Réžia: Sam Peckinpah

  Píše sa rok 1913. O pár mesiacov vypukne doposiaľ najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva, ktorý navždy zmení celý svet. Aj Divoký západ sa v ére pary začal neodvratne meniť. Dostavníky postupne vystriedala železnica a po pustatine začínajú jazdiť prvé…

 • Architect of Brutal Poetry

  Architekt drsnej poetiky

  SK/CZ/BR, 2021, 70 min.; sk

  Réžia: Ladislav Kaboš

  An old man fails to recognize his own face in the mirror. He suffers from Alzheimer’s disease. Little by little, his memories get washed away. One day he decides to tell the story of his life to his reflection in…

 • streda 15. 09. 17:00

  Fontána

  Architekt drsnej poetiky

  Architekt drsnej poetiky

  SK/CZ/BR, 2021, 70 min.; sk

  Réžia: Ladislav Kaboš

  Starý muž už nespoznáva svoju tvár v zrkadle. Trpí Alzheimerovou chorobou. Z pamäti sa mu postupne vymazávajú spomienky. Jedného dňa sa rozhodne, že odrazu v zrkadle vyrozpráva svoj príbeh. Ten muž sa volá Hans Broos a je to významný brazílsky…

 • streda 15. 09. 17:00

  House of Arts

  The Auschwitz Report

  Správa

  SK/CZ/DE, 2020, 94 min.; sk, en, cz, pl, de / sk tit

  Réžia: Peter Bebjak

  After more than a year of meticulous planning, Auschwitz prisoners Alfréd and Rudolf set forth an escape plan in hopes of sharing precious evidence with anti-Nazi forces. With the resilient aid of their fellow inmates, the pair embarks on a…

 • streda 15. 09. 17:00

  Dom umenia

  Správa

  Správa

  SK/CZ/DE, 2020, 94 min.; sk, en, cz, pl, de / sk tit

  Réžia: Peter Bebjak

  7. apríla 1944 sa dvaja mladí slovenskí Židia, Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba, ukryli v jame pod kopou drevených brvien. Mali pri sebe zápisky o počtoch ľudí v transportoch, poznámky o fungovaní tábora a označenia nádob s cyklonom B, ktorý…

 • Noční jazdci

  Noční jazdci

  CS, 1981, 91 min.; sk / en sub

  Réžia: Martin Hollý ml.

  Bojovali za rovnaké ideály slobody vo Veľkej vojne. Ak by sa boli stretli v zákopoch, dnes by boli priateľmi. Edo Halva vstúpil po vojne do služieb novej republiky chrániť zákon a poriadok. Marek Orban sa vrátil do rodnej dediny, aby…

 • Night Riders

  Noční jazdci

  CS, 1981, 91 min.; sk / en sub

  Réžia: Martin Hollý ml.

  They fought for the same ideals of freedom in the Great War. If they met in the trenches they would be friends now. After the war, Edo Halva joined the service of newly established republic to protect its laws and…

 • streda 15. 09. 19:00

  Elektrárňa

  A New Shift

  Nová šichta

  CZ, 2020, 91 min.; cz

  Réžia: Jindřich Andrš

  Tomáš Hisem has been a miner all his life, but the changes will drive him up to the surface and into a job market he has never been in before. Tomáš decides to become a programmer.

 • streda 15. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Nová šichta

  Nová šichta

  CZ, 2020, 91 min.; cz

  Réžia: Jindřich Andrš

  Tomáš Hisem celý život fáral, ale zmeny ho vyženú hore, na povrch a na pracovný trh, na ktorom sa nikdy predtým nepohyboval. Tomáš sa rozhodne stať programátorom.

 • Quo Vadis, Aida?

  Quo Vadis, Aida?

  BA/AT/RO/NL/DE/PL/FR/TR/NO, 2020, 101 min.; sh, bs, en, nl, sr / cz tit

  Réžia: Jasmila Žbanić

  Bosnia, July 1995. The Serbian army approaches Srebrenica, which is declared a “safe zone” by the UN. Tens of thousands of people are fleeing their homes to a nearby UN base. Aida, a translator working for the UN, knows the…

 • Quo Vadis, Aida?

  Quo Vadis, Aida?

  BA/AT/RO/NL/DE/PL/FR/TR/NO, 2020, 101 min.; sh, bs, en, nl, sr / cz tit

  Réžia: Jasmila Žbanić

  Bosna, júl 1995. Srbská armáda sa blíži k Srebrenici, ktorá je vyhlásená za „bezpečnú zónu“ OSN. Desaťtisíce ľudí utekajú zo svojich domovov na blízku základňu OSN. Prekladateľka Aida, pracujúca pre OSN, dôverne pozná situáciu na základni i mimo nej. Bojuje…

 • Simon the Magician

  Simon Mágus

  HU/FR, 1999, 100 min.; fr, hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  The French police seek help from Simon, a visionary living in Budapest, to solve a murder case. Whilst in Paris, Simon falls in love with Jeanne, although they do not speak each other’s language. When Jeanne leaves for a couple…

 • Šimon kúzelník

  Simon Mágus

  HU/FR, 1999, 100 min.; fr, hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Francúzska polícia požiada o pomoc Simona, vizionára žijúceho v Budapešti, aby vyriešil prípad vraždy. Počas pobytu v Paríži sa Simon zamiluje do Jeanne, hoci každý hovorí iným jazykom. Keď Jeanne na pár dní odíde, Peter, ďalší vizionár, vyzve Simona na…

 • streda 15. 09. 20:00

  House of Arts

  Forebodings

  Peredčutťa

  UA/LT/SK, 2019, 90 min.; uk / sk tit

  Réžia: Vjačeslav Kryštofovyč

  The slow pace of life in the small seaside town of N is suddenly disturbed by a local scandal surrounding a man who has recently passed away. Only his wife and his friend know where he was buried, and they…

 • streda 15. 09. 20:00

  Dom umenia

  Predtuchy

  Peredčutťa

  UA/LT/SK, 2019, 90 min.; uk / sk tit

  Réžia: Vjačeslav Kryštofovyč

  Pomalý život v prímorskom mestečku N naruší miestny škandál okolo nedávno zosnulého muža. Len jeho manželka a najbližší priateľ vedia, kde je pochovaný, a odmietajú prezradiť miesto jeho posledného odpočinku ostatným, zdanlivo v súlade s jeho poslednou vôľou. Každá postava…

 • Summer of 85

  Été 85

  FR/BE, 2020, 100 min.; fr, en / cz tit

  Réžia: François Ozon

  What do you dream of when you are 16 years old and in a seaside resort in Normandy in the 1980s? A best friend? A lifelong teen pact? Scooting off on adventures on a boat or a motorbike? Living life…

 • Leto 85

  Été 85

  FR/BE, 2020, 100 min.; fr, en / cz tit

  Réžia: François Ozon

  O čom snívaš, keď máš 16 a v 80. rokoch minulého storočia sa nachádzaš v prímorskom letovisku v Normandii? O najlepšom priateľovi? O doživotnom tínedžerskom pakte? O tom, že na člne či motorke zdrhneš za dobrodružstvami? O zabijáckom tempe života?…

 • Shorta

  Shorta

  DK, 2020, 104 min.; da / cz tit

  Réžia: Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid

  Smrť mladíka v policajnej väzbe roznieti hnev v gete, do ktorého sa dostanú dvaja policajti a z ktorého budú musieť nájsť cestu von.

 • Enforcement

  Shorta

  DK, 2020, 104 min.; da / cz tit

  Réžia: Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid

  The death of a young man in police custody ignites anger in the ghetto, which the two cops are thrown into and have to find a way out.

 • Bad Luck Banging or Loony Porn

  Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

  RO/HR/CZ/LU, 2021, 106 min.; ro / cz tit

  Réžia: Radu Jude

  The video becomes viral. It shows sex between a man and a woman in masks. The woman is identified despite wearing the mask. What a pity that she is a teacher and should be a role model. Especially, in (a…

 • Smolný pich aneb Pitomý porno

  Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

  RO/HR/CZ/LU, 2021, 106 min.; ro / cz tit

  Réžia: Radu Jude

  Video sa stáva virálnym. Je na ňom vidieť sex medzi mužom a ženou v rúškach. Žena je napriek maskovaniu identifikovaná. Škoda len, že je učiteľka a mala by byť vzorom. A to navyše v (postsocialistickej, ale v konečnom dôsledku akejkoľvek)…

 • Habit

  Habit

  US, 1995, 113 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  A charismatic alcoholic Sam has only recently broken up with his longtime girlfriend Liza. Following his father’s recent death, tired of life he finds solace in the arms of mysterious Anna, who appears out of nowhere. Their relationship very quickly…

 • Návyk

  Habit

  US, 1995, 113 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Charizmatický alkoholik Sam sa len pred nedávnom rozišiel s dlhoročnou priateľkou Lizou. Po nedávnej smrti otca unavený životom nájde útechu v náručí tajomnej Anny, ktorá sa v jeho živote objaví z ničoho nič. Ich vzťah rýchlo naberá nebezpečné obrátky. Sam…

 • What Do We See When We Look at the Sky?

  Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?

  DE/GE, 2021, 150 min.; ka / sk tit

  Réžia: Alexandre Koberidze

  It’s love at first sight when Lisa and Giorgi meet by chance on a street in the Georgian city of Kutaisi. Love strikes them so suddenly; they even forget to ask each other’s names. Before continuing on their way, they…

 • Čo vidíme, keď sa pozeráme na nebo?

  Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?

  DE/GE, 2021, 150 min.; ka / sk tit

  Réžia: Alexandre Koberidze

  Keď sa Lisa a Giorgi náhodne stretnú na ulici v gruzínskom meste Kutaisi, je to láska na prvý pohľad. Láska ich prepadne tak náhle, že sa dokonca zabudnú spýtať jeden druhého na meno. Predtým, než sa každý z nich opäť…

 • FOMO – Fear of Missing Out

  FOMO – Megosztod és uralkodsz

  HU, 2019, 93 min.; hu / en sub / sk tit

  Réžia: Attila Hartung

  Gergő and his teenage friends are into three things: partying, sex, and their online following. One night, at a party, Lilla falls victim to the boys. A dare gets out of hand and the youngsters‘ world changes forever overnight.

 • štvrtok 16. 09. 11:00

  Fontána

  FOMO: Svorka

  FOMO – Megosztod és uralkodsz

  HU, 2019, 93 min.; hu / en sub / sk tit

  Réžia: Attila Hartung

  Gergő a jeho dospievajúci priatelia sa venujú trom veciam: párty, sexu a online followovaniu. Jednej noci na večierku sa Lilla stane obeťou chlapcov. Stávka sa vymkne spod kontroly a svet týchto mladých ľudí sa zo dňa na deň navždy zmení.

 • štvrtok 16. 09. 14:00

  Fontána Cinema

  The Commune

  Komúna

  SK, 2020, 85 min.; sk, cz / en sub

  Réžia: Jakub Julény

  A desire for freedom during the period of “normalization” in Czechoslovakia lay behind the creation of a free association of young people from Košice, abiding by the principles of the underground. They became outsiders by choice, with the aim of…

 • štvrtok 16. 09. 14:00

  Fontána

  Komúna

  Komúna

  SK, 2020, 85 min.; sk, cz / en sub

  Réžia: Jakub Julény

  Túžba po slobode počas normalizácie vytvorila voľné združenie mladých Košičanov vyznávajúcich princípy undergroundu. Stali sa outsidermi z vlastnej vôle, aby žili slobodne na okraji spoločnosti a mohli sa stať tvorcami samých seba. Dnes žijú viac v minulosti, vo vzájomných podozreniach…

 • štvrtok 16. 09. 14:00

  Kino Klub

  Rodinné šťastie

  Ernelláék Farkaséknál

  HU, 2016, 81 min.; hu / cz tit

  Réžia: Szabolcs Hajdu

  Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia…

 • štvrtok 16. 09. 14:00

  Cinema Club

  It’s Not the Time of My Life

  Ernelláék Farkaséknál

  HU, 2016, 81 min.; hu / cz tit

  Réžia: Szabolcs Hajdu

  When circumstances force you to accommodate relatives in your home, it’s not exactly a bed of roses. It only takes a moment for one to be irritated, another to be wronged and a third to be envious of your car.

 • Streetwise

  Gaey Wa'r

  CN, 2021, 93 min.; cn / en sub / sk tit

  Réžia: Jiazuo Na

  Dongzi, a small-town youth, becomes debt-collector in an attempt to pay off his sick father’s hospital bills. A cold and estranged parent-child relationship, an unsettling life on the streets, and an ambiguous relationship with a woman; in Dongzi’s shoes, this…

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  Fontána

  Na krev

  Na krev

  CZ, 2020, 71 min.; cz / en sub

  Réžia: Erik Knopp

  Dokumentárny film zachytáva ôsmu generáciu bábkarského rodu Kopeckých prostredníctvom bratov Rosťa a Vítka Novákovcov v kľúčovom období ich existencie – od roku 2014, keď získali svoj vlastný priestor pomenovaný Jatka 78 a pričuchli k ambicióznejším projektom s novocirkusovým súborom Cirk…

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  Fontána Cinema

  Blood, Sweat and Tears

  Na krev

  CZ, 2020, 71 min.; cz / en sub

  Réžia: Erik Knopp

  The documentary film traces the eighth generation of the family of puppeteers, Kopecký, through brothers Rosťa and Vítek Novák, in critical moments of their lives, starting with the year 2014 when they acquired their own theatre space—Jatka 78—sparking the idea…

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  Dom umenia

  Chyby

  Chyby

  CZ, 2021, 99 min.; cz

  Réžia: Jan Prušinovský

  Ema je 25-ročná energická predavačka v malomestskom supermarkete. Tomáš je 30-ročný pokrývač žijúci v neďalekej dedine. Jedna noc, od ktorej ani jeden z nich nič zásadné nečakal, rýchlo prerastie vo vzťah, lásku a spoločné bývanie. Ema sa rozhodne Tomášovi zveriť…

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  House of Arts

  Mistakes

  Chyby

  CZ, 2021, 99 min.; cz

  Réžia: Jan Prušinovský

  Ema is a 25-year-old energetic shop assistant in a small-town supermarket. Tomáš is a 30-year-old roofer living in a nearby village. One night, which neither of them expected anything special from, quickly grows into a relationship, love and living together.

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  Cinema Club

  Paths of Glory

  Paths of Glory

  US, 1958, 88 min.; en / sk tit

  Réžia: Stanley Kubrick

  In the French front lines of World War I, after giving the order for an impossible and disastrous mission to capture the Anthill, a nearby stronghold, the upper ranks move to save face by having three randomly selected soldiers held…

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  Kino Klub

  Cesty slávy

  Paths of Glory

  US, 1958, 88 min.; en / sk tit

  Réžia: Stanley Kubrick

  Predná línia francúzskeho frontu, prvá svetová vojna. Rozkaz znel jasne: dobyť neďalekú pevnosť Anthill. Táto nesplniteľná misia sa však skončila katastrofou a velenie sa snaží zachovať si tvár. Nechá náhodne vybrať troch radových vojakov a exemplárne ich potrestať. Pod hrozbou…

 • štvrtok 16. 09. 19:00

  Elektrárňa

  There Is No Evil

  Sheytan vojud nadarad

  CZ/DE/IR, 2020, 145 min.; fa / cz tit

  Réžia: Mohammad Rasoulof

  Four stories that are variations on the themes of moral strength and the death penalty in a despotic regime and its threats.

 • štvrtok 16. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Niet zla medzi nami

  Sheytan vojud nadarad

  CZ/DE/IR, 2020, 145 min.; fa / cz tit

  Réžia: Mohammad Rasoulof

  Štyri príbehy, ktoré sú variáciami na témy morálnej sily a trestu smrti v despotickom režime a jeho hrozbách.

 • The Story of My Wife

  A feleségem története

  HU/FR/IT/DE, 2021, 169 min.; en, fr, nl / cz tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Jacob Störr, a sea captain, makes a bet in a café with a friend, to marry the first woman who enters the place. And in walks Lizzy.

 • Ľúbil som svoju ženu

  A feleségem története

  HU/FR/IT/DE, 2021, 169 min.; en, fr, nl / cz tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Námorný kapitán Jacob Störr sa v kaviarni staví s priateľom, že sa ožení s prvou ženou, ktorá do nej vstúpi. A vstúpi Lizzy.

 • štvrtok 16. 09. 20:00

  Fontána Cinema

  Every Single Minute

  Každá minúta života

  CZ/SK, 2021, 80 min.; sk

  Réžia: Erika Hníková

  Young couple Lenka and Michal Hanuliak have been conducting an unusual experiment with their four-year-old son Miško since his birth. Every minute of his life is managed in such a manner that he can grow up to be a top…

 • štvrtok 16. 09. 20:00

  Fontána

  Každá minúta života

  Každá minúta života

  CZ/SK, 2021, 80 min.; sk

  Réžia: Erika Hníková

  Mladý pár Lenka a Michal Hanuliakovci so svojím štvorročným synom Miškom od narodenia uskutočňujú svojský experiment. Každú minútu jeho života ho vychovávajú tak, aby sa z neho stal vrcholový športovec a po všetkých stránkach „kvalitný človek“. Tomuto cieľu sa rozhodli…

 • štvrtok 16. 09. 20:00

  Cinema Club

  Signum Laudis

  Signum laudis

  CS, 1980, 85 min.; sk / en sub

  Réžia: Martin Hollý ml.

  Eastern Front, World War I. Austrian Corporal Adalbert Hoferik is a perfect soldier following orders even at the cost of sacrificing the lives of his own soldiers. He takes command of the unit after a battle in which all the…

 • štvrtok 16. 09. 20:00

  Kino Klub

  Signum laudis

  Signum laudis

  CS, 1980, 85 min.; sk / en sub

  Réžia: Martin Hollý ml.

  Východný front prvej svetovej vojny. Rakúsky Kaprál Adalbert Hoferik je dokonalý vojak. Plní rozkazy aj za cenu obetovania životov vlastných. Po bitke, kde padli všetci poľní dôstojníci, sa ujme velenia. Fanatickou oddanosťou monarchii si vyslúži odpor u radových vojakov aj…

 • štvrtok 16. 09. 20:30

  Open Air Cinema

  Anomalisa

  Anomalisa

  US, 2015, 90 min.; en / cz tit

  Réžia: Charlie Kaufman, Duke Johnson

  Michael Stone makes a successful living as a life motivator. He can give excellent advice to others, but not to himself. He is coming to Cincinnati to positively motivate attendees at a convention for customer service agents. He stays in…

 • štvrtok 16. 09. 20:30

  Prírodné kino

  Anomalisa

  Anomalisa

  US, 2015, 90 min.; en / cz tit

  Réžia: Charlie Kaufman, Duke Johnson

  Michael Stone sa úspešne živí ako životný motivátor. Dokáže výborne poradiť iným, ale sám sebe nie. Pricestuje do Cincinnati, kde má pozitívne motivovať účastníkov kongresu pre pracovníkov zákazníckych liniek. Ubytuje sa v hoteli rovnakom ako všetky ostatné hotely, ktorými za…

 • štvrtok 16. 09. 20:30

  Arta

  The Painter and the Thief

  Kunstneren og tyven

  NO, 2020, 102 min.; en, no / cz tit

  Réžia: Benjamin Ree

  Drug addict Karl-Bertil claims that he doesn’t remember why he stole the exhibited works of painter Barbora Kysilková or what he did with them. However, he regrets committing the crime and agrees with the author’s suggestion that he will model…

 • Mandibles

  Mandibules

  FR, 2020, 74 min.; fr / cz tit

  Réžia: Quentin Dupieux

  An absurd comedy by Mr. Oizo about two friends who find a giant fly trapped in the boot of a car and decide to train it in the hope of making a ton of cash.

 • Mucha v kufri

  Mandibules

  FR, 2020, 74 min.; fr / cz tit

  Réžia: Quentin Dupieux

  Absurdná komédia Mr. Oiza o dvoch kamarátoch, ktorí objavia v kufri auta obrovskú muchu a rozhodnú sa ju skrotiť, aby vďaka nej zarobili peniaze.

 • Rifkin’s Festival

  Rifkin's Festival

  US, 2020, 88 min.; en / cz tit

  Réžia: Woody Allen

  The film tells the story of an American couple who attend the San Sebastian International Film Festival. The couple is carried away by the charm of this small town in the north of Spain and the magic of the film…

 • Wendigo

  Wendigo

  US, 2001, 92 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  A New York photographer George, together with his wife and a young son, arrives in the snow-covered countryside to take a break from a busy Manhattan life. While driving to the cottage, they hit a deer. The planned rural idyll…

 • Wendigo

  Wendigo

  US, 2001, 92 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Newyorský fotograf George s manželkou a malým synom prichádzajú na zasnežený vidiek, aby si tu spolu oddýchli od rušného života na Manhattane. Plánovaná vidiecka idyla sa v okamihu rozplynie, keď cestou na chatu autom zrazia jeleňa. Z lesa vybehne partia…

 • Loop

  Hurok

  HU, 2016, 95 min.; hu / sk tit

  Réžia: Isti Madarász

  A drug dealer and his girlfriend betray their boss on their last mission, and the lead gets stuck in a time loop.

 • Slučka

  Hurok

  HU, 2016, 95 min.; hu / sk tit

  Réžia: Isti Madarász

  Drogový díler a jeho priateľka počas poslednej misie zradia svojho šéfa a hlavný hrdina uviazne v časovej slučke.

 • Bebia, à mon seul désir

  Bebia, à mon seul désir

  GB/GE, 2020, 113 min.; ka, ru / sk tit

  Réžia: Juja Dobrachkous

  Returning home for the funeral of her grandmother, seventeen-year-old Ariadna must cross the unspoiled Georgian countryside to connect her grandmother’s soul with her resting body in an ancient burial custom. Traversing this exhausting and raw terrain, Ariadna is forced to…

 • Bebia

  Bebia, à mon seul désir

  GB/GE, 2020, 113 min.; ka, ru / sk tit

  Réžia: Juja Dobrachkous

  Sedemnásťročná Ariadna sa vracia domov na pohreb starej mamy. Aby podľa starodávneho pohrebného zvyku spojila dušu svojej starej mamy s jej telom, musí putovať nedotknutou gruzínskou krajinou. Počas cesty týmto vyčerpávajúcim a surovým terénom je Ariadna nútená konfrontovať sa s…

 • Unseen

  Neviditeľná

  SK, 2020, 87 min.; en, sk / sk tit

  Réžia: Maia Martiniak

  Three stories of women in the film Unseen are complemented by three births. Through them, we are given the space to immerse ourselves into the birthing reality in Slovakia and Denmark, and to understand the events that Melody, Stella and…

 • piatok 17. 09. 14:00

  Fontána

  Neviditeľná

  Neviditeľná

  SK, 2020, 87 min.; en, sk / sk tit

  Réžia: Maia Martiniak

  Tri príbehy žien vo filme Neviditeľná sú doplnené tromi pôrodmi. Cez ne sa nám otvára priestor na prienik do reality pôrodov na Slovensku a v Dánsku a možnosť pochopiť tak udalosti, ktorým čelili Melody, Stella a Lucia. Obrazne sa nám…

 • piatok 17. 09. 14:00

  House of Arts

  Wild Roots

  Külön falka

  HU/SK, 2021, 98 min.; hu / sk tit

  Réžia: Hajni Kis

  Ex-con Tibor works as a bouncer in a club. He’s in financial difficulties and in an endless conflict with his surroundings. He and his wild daughter have not seen each other for seven years. The twelve-year-old girl lives with her…

 • piatok 17. 09. 14:00

  House of Arts

  Love, Dad

  Milý tati

  CZ/SK, 2021, 13 min.; cz / en sub

  Réžia: Diana Cam Van Nguyen

  The film depicts the relationship of a daughter who, through this film, looks for a way back to her father. The author found letters he had written to her from prison years ago. Letters full of love she never experienced…

 • piatok 17. 09. 14:00

  Cinema Club

  killer.berlin.doc

  killer.berlin.doc

  DE, 1999, 70 min.; de, en / sk tit

  Réžia: Bettina Ellerkamp, Jörg Heitmann

  Berlin, recorded on video that screams the 1990s, is the scene of a film social experiment. Ten people come to the city to play a game of killers—each of them has to find someone else from the group, but at…

 • killer.berlin.doc

  killer.berlin.doc

  DE, 1999, 70 min.; de, en / sk tit

  Réžia: Bettina Ellerkamp, Jörg Heitmann

  Berlín zaznamenaný na video, ktoré kričí deväťdesiate roky, je dejiskom filmového sociálneho experimentu. Desať ľudí prichádza do mesta, aby hrali hru na vrahov – každý z nich má vypátrať niekoho iného zo skupiny, no zároveň vie, že niekto sa snaží…

 • Flying Dutchman Lubomir Feldek

  Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek

  SK, 2021, 53 min.; sk

  Réžia: Marek Janičík

  Ľubomír Feldek is one of the most important Slovak poets, publicists, book translators and playwrights of Slovakia of the 20th century. Feldek is a Slovak translator of Shakespeare, co-creator of the most legendary Slovak fairy tale Perinbaba and the son…

 • piatok 17. 09. 17:00

  Fontána

  Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek

  Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek

  SK, 2021, 53 min.; sk

  Réžia: Marek Janičík

  Ľubomír Feldek je jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, publicistov, prekladateľov a dramatikov Slovenska 20. storočia. Slovenský prekladateľ Shakespeara, spolutvorca Perinbaby a syn neprávom odsúdeného sudcu, ktorý netušil, že aj nad ním budú celý život vynášať rozsudky. Či už išlo o…

 • piatok 17. 09. 17:00

  Cinema Club

  My Afghan Family

  Moja afganská rodina

  CZ/FR/SK, 2021, 80 min.; cz

  Réžia: Michaela Pavlátová

  When Herra, a Czech woman, falls in love with Nazir, an Afghan, she has no idea about the life that awaits her in the post-Taliban Afghanistan, nor about the family she is about to join. Like the other women in…

 • piatok 17. 09. 17:00

  Kino Klub

  Moja afganská rodina

  Moja afganská rodina

  CZ/FR/SK, 2021, 80 min.; cz

  Réžia: Michaela Pavlátová

  Animovaný film rozpráva príbeh Herry, ktorá sa zamiluje do Afganca Nazira a rozhodne sa s ním odísť do jeho rodnej krajiny. Netuší, aký život ju čaká v Afganistane ani do akej rodiny vstupuje. Ako ostatné ženy v rodine aj Herra…

 • The Worst Person in the World

  Verdens verste menneske

  NO/FR/SE/DK/US, 2021, 121 min.; no / cz tit

  Réžia: Joachim Trier

  The movie chronicles four years in the life of Julie, a young woman who navigates the troubled waters of her love life and struggles to find her career path, leading her to take a realistic look at who she really…

 • Najhorší človek na svete

  Verdens verste menneske

  NO/FR/SE/DK/US, 2021, 121 min.; no / cz tit

  Réžia: Joachim Trier

  Film zaznamenáva štyri roky života Julie, mladej ženy pohybujúcej sa v nepokojných vodách svojho milostného života a snažiacej sa nájsť smer svojej kariérnej dráhy, čo ju napokon privádza k realistickému pohľadu na to, kým v skutočnosti je.

 • piatok 17. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Teddy

  Teddy

  FR, 2020, 88 min.; fr / cz tit

  Réžia: Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

  Twenty-year-old Teddy is scratched by an unknown beast in a rural French town. Teddy slowly goes through the frightening yet comical changes of lycanthropy and adolescence.

 • piatok 17. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Teddy

  Teddy

  FR, 2020, 88 min.; fr / cz tit

  Réžia: Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

  Dvadsaťročného Teddyho vo francúzskom vidieckom mestečku poškriabe neznáma šelma. Teddy pomaly prechádza desivými a zároveň komickými zmenami lykantropie a dospievania.

 • Beginning

  Dasatskisi

  GE/FR, 2020, 125 min.; ka / cz tit

  Réžia: Dea Kulumbegashvili

  In a sleepy provincial town, a Jehovah’s Witness community is attacked by an extremist group. In the midst of this conflict, the familiar world of Yana, the wife of the community leader, slowly crumbles. Yanna’s inner discontent grows as she…

 • Začiatok

  Dasatskisi

  GE/FR, 2020, 125 min.; ka / cz tit

  Réžia: Dea Kulumbegashvili

  V ospalom provinčnom mestečku zaútočí na komunitu Svedkov Jehovových extrémistická skupina. Uprostred tohto konfliktu sa pomaly rúca známy svet Yany, manželky vodcu komunity. Zatiaľ čo sa Yana snaží pochopiť svoje vlastné túžby, jej vnútorná nespokojnosť rastie.

 • piatok 17. 09. 20:00

  Cinema Club

  Reconstruction of Occupation

  Rekonstrukce okupace

  CZ/SK, 2021, 95 min.; cz

  Réžia: Jan Šikl

  Director Jan Šikl has been collecting amateur films from different families for over thirty years. Recently, he found 3.5 hours of professionally filmed material that captures the invasion of Czechoslovakia by the Warsaw Pact forces on August 21, 1968. The…

 • piatok 17. 09. 20:00

  Kino Klub

  Rekonštrukcia okupácie

  Rekonstrukce okupace

  CZ/SK, 2021, 95 min.; cz

  Réžia: Jan Šikl

  Režisér Jan Šikl už viac ako 30 rokov zhromažďuje amatérske filmy rôznych rodín. Nedávno našiel tri a pol hodiny profesionálne nakrúteného materiálu, ktorý zachytáva inváziu armád Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968. Zábery odvtedy nikto nevidel. Jan Šikl zisťuje,…

 • Benedetta

  Benedetta

  FR/NL, 2021, 127 min.; fr / cz tit

  Réžia: Paul Verhoeven

  A 17th-century nun in Italy suffers from disturbing religious and erotic visions. She is assisted by a companion, and the relationship between the two women develops into a romantic love affair.

 • piatok 17. 09. 20:00

  Dom umenia

  Benedetta

  Benedetta

  FR/NL, 2021, 127 min.; fr / cz tit

  Réžia: Paul Verhoeven

  V 17. storočí v Taliansku istá mníška trpí znepokojujúcimi náboženskými a erotickými víziami. Zatiaľ čo sa jej spoločníčka snaží pomôcť, ich vzťah prerastie do ľúbostného románika.

 • Annette

  Annette

  FR/MX/US/CH/BE/JP/DE, 2021, 139 min.; en / cz tit

  Réžia: Leos Carax

  Stand-up comedian Henry falls in love with Ann, a world-famous opera singer. Their lives are turned upside down when a mysterious baby girl, Annette, is born with an extraordinary gift. This musical by visionary director Leos Carax, with music by…

 • Annette

  Annette

  FR/MX/US/CH/BE/JP/DE, 2021, 139 min.; en / cz tit

  Réžia: Leos Carax

  Stand-up komik Henry sa zamiluje do Ann, svetoznámej opernej speváčky. Ich život sa obráti naruby, keď sa im narodí tajomné dievčatko Annette s výnimočným darom. Muzikál vizionárskeho režiséra Leosa Caraxa s hudbou kapely Sparks vezme divákov na nevšednú cestu plnú…

 • The Speech

  Le discours

  FR, 2020, 88 min.; fr / cz tit

  Réžia: Laurent Tirard

  A playful French comedy starring Adrien. He is 35 years old, has a mid-life crisis, is neurotic and a hypochondriac. He is stuck at an annoying family dinner and his ex-girlfriend won’t answer his text. Plus, his future brother-in-law asks…

 • Prípitok

  Le discours

  FR, 2020, 88 min.; fr / cz tit

  Réžia: Laurent Tirard

  Hravá francúzska komédia, ktorej hrdinom je Adrien. Má 35 rokov, krízu stredného veku, je neurotický a hypochonder. Trčí na otravnej rodinnej večeri a jeho expriateľka mu neodpovedá na SMS. Navyše ho budúci švagor požiada, aby predniesol prípitok na svadbe. Môže…

 • The Last Winter

  The Last Winter

  US/IS, 2006, 101 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  The oil company plans to restore the rig at the old drilling site which was, for mysterious reasons, abandoned and the rig sealed. The scheduled return of drilling is accompanied by unusual weather fluctuations. One of the members of the…

 • Posledná zima

  The Last Winter

  US/IS, 2006, 101 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Ropná spoločnosť plánuje obnoviť vrty na mieste, kde sa kedysi ťažilo, no zo záhadných dôvodov bola ťažba ukončená a vrt zapečatený. Plánovaný návrat na toto miesto je sprevádzaný neobvyklými výkyvmi počasia. Jeden z členov tímu ťažiarov záhadne zmizne. Po návrate…

 • Lamb

  Lamb

  IS/SE/PL, 2021, 106 min.; is / cz tit

  Réžia: Valdimar Jóhannsson

  A childless couple, María and Ingvar discover a mysterious newborn on their farm in Iceland. The unexpected prospect of family life brings them much joy, before ultimately destroying them.

 • piatok 17. 09. 23:00

  Dom umenia

  Ada

  Lamb

  IS/SE/PL, 2021, 106 min.; is / cz tit

  Réžia: Valdimar Jóhannsson

  Bezdetný pár María a Ingvar objaví na svojej farme na Islande záhadné novorodeniatko. Nečakaná vyhliadka na ich rodinný život im prinesie veľa radosti, no napokon ich celkom zničí.

 • The Lost Prince

  Le prince oublié

  FR, 2020, 102 min.; sk

  Réžia: Michel Hazanavicius

  Everything in Djibi’s life revolves around his beloved seven-year-old daughter Sofia. The devoted single dad is never late for her nightly story time. Every night when Sofia falls asleep, he takes her to “Storyland”, a fictional movie studio where the…

 • sobota 18. 09. 10:00

  Fontána

  Zabudnutý princ

  Le prince oublié

  FR, 2020, 102 min.; sk

  Réžia: Michel Hazanavicius

  Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho milovanej sedemročnej dcérky Sofie. Oddaný otec samoživiteľ nikdy nepríde neskoro na jej večernú rozprávku. Každú noc, keď Sofia zaspáva, berie ju do „Rozprávkolandu“, vymysleného filmového štúdia, kde sa stávajú hlavnými hrdinami svetoznámych…

 • Vera Dreams of the Sea

  Vera andrron detin

  XK/MK/AL, 2021, 85 min.; sq / sk tit

  Réžia: Kaltrina Krasniqi

  The story of Vera, a middle-aged sign language interpreter whose life is disrupted by the death of her husband. In the aftermath, she must come to terms with the harsh realities and courageously confront deeply ingrained gender stereotypes.

 • sobota 18. 09. 11:00

  Dom umenia

  Vera sníva o mori

  Vera andrron detin

  XK/MK/AL, 2021, 85 min.; sq / sk tit

  Réžia: Kaltrina Krasniqi

  Príbeh Very, tlmočníčky posunkového jazyka v strednom veku, ktorej život naruší úmrtie manžela. Následne sa musí vyrovnať so surovou realitou a odvážne sa postaviť proti hlboko zakoreneným rodovým stereotypom.

 • sobota 18. 09. 11:00

  Cinema Club

  Low Definition Control – Malfunctions #0

  Low Definition Control – Malfunctions #0

  AT, 2011, 95 min.; de, en / en sub / sk tit

  Réžia: Michael Palm

  Michael Palm’s documentary essay raises a number of questions related to life in a society that always watches and surveils. While we are watching images (as though) from security cameras, experts from neurologists to media philosophers are contemplating surveillance, data,…

 • Low Definition Control – Malfunctions #0

  Low Definition Control – Malfunctions #0

  AT, 2011, 95 min.; de, en / en sub / sk tit

  Réžia: Michael Palm

  Dokumentárna esej Michaela Palma otvára množstvo otázok súvisiacich so životom v spoločnosti, ktorá sleduje a dozerá. Zatiaľ čo sledujeme zábery (akoby) z bezpečnostných kamier, odborníci od neurológov po filozofky médií uvažujú o sledovaní, dátach, mechanizácii videnia či o tom, ako…

 • Gunda

  Gunda

  NO/US/GB, 2020, 93 min.; en / cz tit

  Réžia: Viktor Kossakovsky

  Experiential cinema in its purest form, Gunda chronicles the unfiltered lives of a mother pig, a flock of chickens, and a herd of cows with masterful intimacy. Using stark, transcendent black and white cinematography and the farm’s ambient soundtrack, the…

 • Gunda

  Gunda

  NO/US/GB, 2020, 93 min.; en / cz tit

  Réžia: Viktor Kossakovsky

  Gunda ako zážitkový film vo svojej najčistejšej podobe s majstrovskou intimitou zaznamenáva autentický život prasacej matky, kŕdľa sliepok a stáda kráv. Pomocou strohej, transcendentnej čiernobielej kamery a ambientného soundtracku farmy režisér vyzýva divákov, aby spomalili a prežívali život rovnako ako…

 • The Sailor

  The Sailor

  SK, 2021, 79 min.; en / sk tit

  Réžia: Lucia Kašová

  Sailor Paul Johnson sailed the world all his life. He lived wildly, got drunk, made love and never settled on land. Now he is eighty and neither he nor his ship are fit to set sail anymore. While he drinks…

 • sobota 18. 09. 14:00

  Fontána

  The Sailor

  The Sailor

  SK, 2021, 79 min.; en / sk tit

  Réžia: Lucia Kašová

  Námorník Paul Johnson sa celý svoj život plavil na mori. Žil nespútane, opíjal sa, miloval a nikdy sa neusadil na pevnine. Teraz má osemdesiat a on ani jeho loď už nie sú schopní vyplávať. Kým každý deň vypije liter vodky,…

 • 1945

  1945

  HU, 2017, 93 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ferenc Török

  On a sweltering August day in 1945, villagers prepare for the wedding of the town clerk’s son. Meanwhile, two Orthodox Jews arrive at the village train station with mysterious boxes. The town clerk fears the men may be heirs of…

 • 1945

  1945

  HU, 2017, 93 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ferenc Török

  Jedného sparného augustového dňa roku 1945 sa obyvatelia dediny pripravujú na svadbu syna mestského úradníka. Medzitým na dedinskú železničnú stanicu prídu dvaja ortodoxní Židia so záhadnými škatuľami. Mestský úradník sa obáva, že muži môžu byť dedičmi deportovaných Židov z dediny,…

 • At Full Throttle

  Láska pod kapotou

  SK/CZ, 2021, 85 min.; cz

  Réžia: Miro Remo

  A determined man in his fifties, Jaroslav, has two passions in life. Fast cars and his school love Jitka, who after his failed marriage gave him hope and desire to move on. Jitka, the most senior autocross driver in the…

 • sobota 18. 09. 17:00

  Fontána

  Láska pod kapotou

  Láska pod kapotou

  SK/CZ, 2021, 85 min.; cz

  Réžia: Miro Remo

  Odhodlaný päťdesiatnik Jaroslav má v živote dve vášne. Rýchle autá a školskú lásku Jitku, ktorá mu po spackanom manželstve vrátila nádej a chuť ísť ďalej. Jitka, služobne najstaršia autokrosová vodička v Čechách, by sotva našla lepšieho mechanika a kouča, než…

 • sobota 18. 09. 17:00

  Cinema Club

  The Impossible Voyage

  Cesta do nemožna

  SK/CZ, 2019, 90 min.; sk

  Réžia: Noro Držiak

  The Impossible Voyage is a special effects film depicting the life story of one of the greatest Slovak personalities of European importance, M. R. Štefánik. With only a slight exaggeration, we could call the film a documentary as if made…

 • sobota 18. 09. 17:00

  Kino Klub

  Cesta do nemožna

  Cesta do nemožna

  SK/CZ, 2019, 90 min.; sk

  Réžia: Noro Držiak

  Cesta do nemožna je trikový film zobrazujúci životné osudy a príbeh jednej z najväčších slovenských osobností európskeho významu – M. R. Štefánika. Film môžeme s istým zveličením označiť ako dokument natočený Georgesom Mélièsom. Využíva sa v ňom originálny spôsob narácie,…

 • Feathers

  Feathers

  EG/NL/GR/FR, 2021, 112 min.; ar / cz tit

  Réžia: Omar El Zohairy

  An Egyptian poor family is forced to come to self-discovery after something very mysterious and strange happens during a child’s birthday party. A film about a strong female protagonist in a distinctly patriarchal world.

 • sobota 18. 09. 17:00

  Dom umenia

  Perie

  Feathers

  EG/NL/GR/FR, 2021, 112 min.; ar / cz tit

  Réžia: Omar El Zohairy

  Egyptská chudobná rodina je nútená pristúpiť k sebapoznávaniu po tom, čo sa počas detskej narodeninovej oslavy stane niečo veľmi záhadné a zvláštne. Film o silnej ženskej hrdinke vo výrazne patriarchálnom svete.

 • nedeľa 19. 09. 17:00

  Arta

  Young Film Talents of the Workshop Azyl 2021

  Mladé filmové talenty workshopu Azyl 2021

  SK, 2021, 60 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Selection of Short Films.

 • sobota 18. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Persian Lessons

  Uroki farsi

  BY/DE/RU, 2020, 123 min.; de, fr, fa / cz tit

  Réžia: Vadim Perelman

  Occupied France, 1942. Gilles is arrested by SS soldiers along with other Jews and taken to a camp in Germany. He narrowly escapes execution by swearing that he is not Jewish but Persian.

 • sobota 18. 09. 19:00

  Elektrárňa

  Perzské lekcie

  Uroki farsi

  BY/DE/RU, 2020, 123 min.; de, fr, fa / cz tit

  Réžia: Vadim Perelman

  Okupované Francúzsko, 1942. Gilles je zatknutý vojakmi SS spolu s ďalšími Židmi a odvedený do tábora v Nemecku. Tesne sa vyhne poprave prísahou, že nie je Žid, ale Peržan.

 • DAU. Natasha

  DAU. Natasha

  DE/UA/GB/RU, 2020, 146 min.; ru, en / sk tit

  Réžia: Ilja Chržanovskij, Jekaterina Oertel

  Natasha runs the canteen at a secret Soviet research institute. Everyone drops in here: the institute’s employees, scientists and visiting foreign guests. By day she serves food, by night she attends wild parties that know neither class distinction nor cadre.

 • DAU. Nataša

  DAU. Natasha

  DE/UA/GB/RU, 2020, 146 min.; ru, en / sk tit

  Réžia: Ilja Chržanovskij, Jekaterina Oertel

  Nataša prevádzkuje kantínu určenú nielen pre zamestnancov, vedcov, ale aj pre návštevníkov tajného výskumného ústavu kdesi v Sovietskom zväze. Cez deň roznáša jedlo, v noci sa zúčastňuje divokých večierkov, čo nepoznajú triedny rozdiel ani kádrové zaradenie. Nataša je prvou filmovou…

 • Drahí súdruhovia!

  Dorogije tovarišči

  RU, 2020, 120 min.; ru / cz tit

  Réžia: Andrej Končalovskij

  ZSSR, Novočerkassk, 1962. Ľudmila je členkou miestnej komunistickej strany. Je presvedčenou stúpenkyňou komunistického režimu a ideálov a pohŕda akoukoľvek formou nesúhlasu. Počas robotníckeho štrajku v miestnom závode na výrobu elektromotorov sa stane svedkom streľby do demonštrantov zo strany armády, ktorú…

 • sobota 18. 09. 20:00

  Cinema Club

  (T)error

  (T)error

  US, 2014, 84 min.; en

  Réžia: Lyric R. Cabral, David Felix Sutcliffe

  The documentary thriller follows a secret FBI informant during an operation—his job is to get close to a man who has been identified as a potential terrorist. This informant speaks openly about his work, we see his procedures step by…

 • (T)error

  (T)error

  US, 2014, 84 min.; en

  Réžia: Lyric R. Cabral, David Felix Sutcliffe

  Dokumentárny triler sleduje tajného informátora FBI priamo počas operácie – jeho úlohou je dostať sa blízko k človeku, ktorý je označený za potenciálneho teroristu. Tento informátor hovorí otvorene o svojej práci, vidíme jeho postupy krok za krokom, čo však vyvoláva…

 • Riders of Justice

  Retfærdighedens Ryttere

  DK, 2020, 111 min.; da / cz tit

  Réžia: Anders Thomas Jensen

  Soldier Markus goes home to his teenage daughter, Mathilde, when his wife dies in a tragic train accident. It seems like an accident until a mathematics geek Otto and his two eccentric colleagues Lennart and Emmenthaler show up.

 • Rytieri spravodlivosti

  Retfærdighedens Ryttere

  DK, 2020, 111 min.; da / cz tit

  Réžia: Anders Thomas Jensen

  Vojak Markus sa vracia domov k dospievajúcej dcére Mathilde po tom, čo jeho manželka umrela pri tragickej nehode vlaku. Zdá sa, že to bola len nešťastná zhoda náhod, až kým sa neukáže matematický geek Otto s dvomi excentrickými kolegami Lennartom…

 • Beneath

  Beneath

  US, 2013, 90 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Six classmates choose to camp by the lake to celebrate the graduation—the beginning of a new life. The lake is emblazoned with legends about a carnivorous fish. Its very first attack reveals the true characters of the protagonists, exposes the…

 • The Green Knight

  The Green Knight

  US/IE/CA/GB, 2021, 125 min.; en / cz tit

  Réžia: David Lowery

  This story begins in a time when honour was above all and courage made kings. The valiant but willful Knight of the Round Table Sir Gawain, nephew of King Arthur, embarks on a daring journey, at the end of which…

 • sobota 18. 09. 23:00

  Dom umenia

  Zelený rytier

  The Green Knight

  US/IE/CA/GB, 2021, 125 min.; en / cz tit

  Réžia: David Lowery

  Tento príbeh sa začína v časoch, keď česť bola nadovšetko a odvaha robila kráľov. Chrabrý, ale svojhlavý rytier okrúhleho stola Sir Gawain, synovec kráľa Artuša, sa vydáva na trúfalú cestu, na konci ktorej ho čaká osudový vyzývateľ – obrovský a…

 • Depraved

  Depraved

  US, 2019, 114 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Henry is a brilliant surgeon suffering from PTSD from the war in the Middle East. On the battlefield, he had brought a dead soldier back to life. After returning home, he continues to experiment with reviving the dead, as a…

 • I Sell the Dead

  I Sell the Dead

  US, 2008, 85 min.; en / sk tit

  Réžia: Glenn McQuaid

  Willy Grimes and his apprentice Arthur Blake scrape along 18th-century England robbing graves. One fateful evening, their work routine is disrupted by a peculiar corpse with a wooden stake stuck right in the heart. Their escape from her curse and…

 • nedeľa 19. 09. 10:00

  Fontána Cinema

  Fritzi: A Revolutionary Tale

  Fritzi: Eine Wendewundergeschichte

  DE/LU/BE/CZ, 2019, 87 min.; cz

  Réžia: Matthias Bruhn, Ralf Kukula

  Leipzig, 1989. Twelve-year-old Fany takes loving care of Sputnik, the dog of her best friend Sophie, who has gone to Hungary with her mother for the summer holidays. At the beginning of the school year, however, Sophie has not returned…

 • nedeľa 19. 09. 10:00

  Fontána

  Fany a pes

  Fritzi: Eine Wendewundergeschichte

  DE/LU/BE/CZ, 2019, 87 min.; cz

  Réžia: Matthias Bruhn, Ralf Kukula

  Lipsko, 1989. Dvanásťročná Fany sa s láskou stará o Sputnika, psa najlepšej kamarátky Sophie, ktorá odcestovala s mamou na letné prázdniny do Maďarska. Na začiatku školského roka sa však Sophie do triedy nevrátila. Ako mnohí iní utiekla s mamou na…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Cinema Club

  Fragment 0

  Fragment 0

  SK, 2019, 9 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Michal Žilinský

  The experimental film Fragment 0 takes place in an organic area devoid of universal physical laws, natural processes and mankind, whose absence indicates the latent forms of the world in either the final or the initial state of the moment…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Cinema Club

  Rheum

  Ospalky

  SK, 2021, 28 min.; cz / en sub

  Réžia: Kateřina Hroníková

  The lives of an elderly couple who have given up on their connection to the outside world and whose everyday lives have shrunk to compulsive task completion are interrupted by a company called The Sun. The company offers services to…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Cinema Club

  Yours

  Yours

  SK, 2017, 6 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Pavol Čižmár

  The film, whose narrative is driven by the music of Slovak band Bulp, tells the story of a woman after tragically losing her partner. Through virtual reality, she discovers an alternative, in which they can continue to live together, forever.

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Cinema Club

  Journey

  Journey

  SK/CZ, 2018, 9 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Marek Jasaň

  Journey is the story of a man, who daydreams entering the minds of people around him, stealing their dreams, desires and personal experience in order to fill his own, empty mind.

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Cinema Club

  About freedom [not]

  O(slobode)nie

  SK, 2018, 21 min.; sk, en / en sub

  Réžia: Paula Reiselová

  The film is a personal experiment by the director who gives up the responsibility for her own life on the path to freedom. Using a social network, she lets anonymous followers decide for her. Like Alice in Wonderland, who has…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Cinema Club

  Greetings from Nigeria

  Pozdrav z Nigérie

  SK, 2020, 17 min.; sk / en sub

  Réžia: Peter Hoferica

  When pensioner Emil receives an e-mail from a Nigerian prince asking for financial help, he has no other option (despite the disapproval of the rest of the family) than to send him the money. The Nigerian prince promises him not…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  House of Arts

  Petite Maman

  Petite maman

  FR, 2021, 72 min.; fr / cz tit

  Réžia: Céline Sciamma

  Nelly has just lost her grandmother and is helping her parents clean out her mother’s childhood home. She explores the house and the surrounding woods. One day she meets a girl her same age building a treehouse.

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Dom umenia

  Malá mama

  Petite maman

  FR, 2021, 72 min.; fr / cz tit

  Réžia: Céline Sciamma

  Nelly práve prišla o starú mamu a pomáha rodičom upratať dom, v ktorom vyrastala jej mama. Skúma ho a spoznáva okolité lesy. Jedného dňa stretne dievča v rovnakom veku, ktoré stavia domček v lese.

 • Coyote

  Kojot

  HU, 2017, 126 min.; hu / sk tit

  Réžia: Márk Kostyál

  Sultry heat, dinginess of a small town, unspoken social problems, hierarchical infighting. It is the town of Tűzkő, somewhere in Hungary, in our days. Misi has inherited his grandpa’s house and property. He is a disillusioned and frustrated young man…

 • nedeľa 19. 09. 14:00

  Fontána

  Kojot

  Kojot

  HU, 2017, 126 min.; hu / sk tit

  Réžia: Márk Kostyál

  Dusné horúčavy, ošumelá malomestská atmosféra, nevypovedané sociálne problémy, hierarchické boje. Toto je mesto Tűzkő kdesi v dnešnom Maďarsku. Misi zdedil dom a majetok po starom otcovi. Je to sklamaný a frustrovaný muž, ktorý je neustále na úteku a nenachádza svoju…

 • Nine Days

  Nine Days

  US, 2020, 124 min.; en / sk tit

  Réžia: Edson Oda

  A reclusive man conducts a series of interviews with human souls for a chance to be born.

 • Deväť dní

  Nine Days

  US, 2020, 124 min.; en / sk tit

  Réžia: Edson Oda

  Samotársky muž vedie radu rozhovorov s ľudskými dušami, aby vybral tú, ktorá dostane príležitosť narodiť sa.

 • nedeľa 19. 09. 14:00

  Cinema Club

  An Unusual Summer

  An Unusual Summer

  DE/PS, 2020, 80 min.; ar / en sub / sk tit

  Réžia: Kamal Aljafari

  Years ago, Kamal Aljafari’s father installed a security camera in front of his house to find out who kept damaging his car. The author uses this material to talk about his street, his neighbours, the life in a Palestinian neighbourhood,…

 • Nezvyčajné leto

  An Unusual Summer

  DE/PS, 2020, 80 min.; ar / en sub / sk tit

  Réžia: Kamal Aljafari

  Otec Kamala Aljafariho pred rokmi nainštaloval pred svoj dom bezpečnostnú kameru, aby zistil, kto mu stále poškodzuje auto. Autor tento materiál využíva na to, aby rozprával o svojej ulici, o susedoch, o živote v palestínskej štvrti, ktorá je niekedy označovaná…

 • Strangled

  A martfűi rém

  HU, 2016, 120 min.; hu / sk tit

  Réžia: Árpád Sopsits

  Based on real-life events, this psycho-thriller is set in the provincial Hungary of the 1960s, when a series of atrocious murders shock the small town of Martfű. A psychotic killer is on the prowl and continues to slaughter young women…

 • Škrtič z Martfű

  A martfűi rém

  HU, 2016, 120 min.; hu / sk tit

  Réžia: Árpád Sopsits

  Tento psychologický triler inšpirovaný skutočnými udalosťami sa odohráva v provinčnom Maďarsku 60. rokov 20. storočia, keď malým mestečkom Martfű otriasla séria krutých vrážd. Psychotický vrah je na love a naďalej zabíja mladé ženy, zatiaľ čo nevinného muža za tieto zločiny…

 • The Drover’s Wife

  The Drover's Wife

  AU, 2021, 109 min.; en / sk tit

  Réžia: Leah Purcell

  A lonely bushwoman struggles to raise her children and run the family farm while her husband is away.

 • The Man Who Sold His Skin

  The Man Who Sold His Skin

  TN/FR/BE/SE/DE, 2020, 100 min.; ar, en, fr, nl / sk tit

  Réžia: Kaouther Ben Hania

  Sam Ali, a young sensitive and impulsive Syrian, left his country for Lebanon to escape the war. To be able to travel to Europe and live with the love of his life, he accepts to have his back tattooed by…

 • Comrade Drakulich

  Drakulics Elvtárs

  HU, 2019, 95 min.; hu / en sub / sk tit

  Réžia: Márk Bodzsár

  A vampire tale set during the Cold War. At the beginning of the 70s, the People’s Republic of Hungary organizes a blood drive for Vietnam, which is at war with the United States. As the guest of honour, a vampire…

 • nedeľa 19. 09. 20:00

  Fontána

  Súdruh Drakulič

  Drakulics Elvtárs

  HU, 2019, 95 min.; hu / en sub / sk tit

  Réžia: Márk Bodzsár

  Upírsky príbeh z obdobia studenej vojny. Na začiatku 70. rokov Maďarská ľudová republika organizuje darovanie krvi pre Vietnam, ktorý je vo vojne so Spojenými štátmi. Ako čestný hosť vstúpi na územie komunistickej krajiny upír. Mladý pár pracujúci pre maďarskú tajnú…

 • Joker

  Joker

  US, 2019, 122 min.; en / sk tit

  Réžia: Todd Phillips

  Skrachovaný komediant Arthur Fleck sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí,…

 • Joker

  Joker

  US, 2019, 122 min.; en / sk tit

  Réžia: Todd Phillips

  Bankrupt comedian Arthur Fleck has long walked a fine line between reality and madness. One day, he is roaming the streets of Gotham City in his clown suit, getting into conflict with brutal thieves. Slowly, a spiral of events unfolds…

 • streda 01. 09. 20:00

  Open Air Cinema

  Tata Bojs

  Concert / Entry 20 € (gate)

  Tata Bojs is an alternative music group from Prague, the Czech Republic. It was formed in 1988 and has already won several Golden Angel Awards. Mardoša and Milan Cais are the founding members and the other permanent members of the…

 • Veci, ktoré vravíme, veci, ktoré robíme

  Les Choses quon dit, les choses quon fait

  FR, 2020, 122 min.; fr / sk tit

  Réžia: Emmanuel Mouret

  Daphne, ktorá čaká na svojho priateľa na dovolenke na vidieku, sa v treťom mesiaci tehotenstva zblíži s jeho bratrancom Maximom a intimita, ktorú zdieľajú, prerastie v plnohodnotný milostný vzťah.

 • Love Affair(s)

  Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait

  FR, 2020, 122 min.; fr / sk tit

  Réžia: Emmanuel Mouret

  Waiting for her boyfriend to join her on a country vacation, three months pregnant Daphne bonds with his cousin Maxime, and their shared intimacy brings them closer together into a full-fledged love affair.

 • Valan – Valley of Angels

  Valan – Az angyalok völgye

  HU, 2019, 98 min.; hu, ro / en sub / sk tit

  Réžia: Béla Bagota

  In Valan, a Transylvanian mining town, Peter’s investigation about his missing sister leads him to the maze of the past where more painful sins and solutions are revealed than he would ever have thought.

 • utorok 14. 09. 19:00

  House of Arts

  107 Mothers

  Cenzorka

  SK/CZ/UA, 2021, 90 min.; sk / en sub

  Réžia: Peter Kerekes

  Lesya has committed a crime of passion which brings her a seven-year sentence in one of Odessa’s correctional facilities for women. She has just given birth to her first child and now she is entering a world populated only by…

 • utorok 14. 09. 19:00

  Dom umenia

  Cenzorka

  Cenzorka

  SK/CZ/UA, 2021, 90 min.; sk / en sub

  Réžia: Peter Kerekes

  Ukrajinka Lesja spáchala zločin z vášne a odpykáva si sedemročný trest odňatia slobody v jednej z odeských ženských väzníc. Práve porodila svoje prvé dieťa a stáva sa súčasťou sveta zloženého iba zo žien: spoluväzenkýň každého veku, manželiek a vdov, dcér,…

 • Dj Schmecky Schmecker

  DJ set

  DJ Schmecky Schmecker a.k.a. M-CEE The Oldshooler, tento multižánrový polodôchodca zo Senca je veľmi rád, keď môže ľuďom hrať vinyly zo svojej bohatej zbierky. Na stejdži stál pri mnohých slávnych menách slovenskej i zahraničnej hudobnej scény. Presne taká ako on…

 • utorok 14. 09. 22:30

  Cinematik Bar

  Dj Schmecky Schmecker

  DJ set

  This multi-genre half pensioner from Senec is very happy when he can play vinyl records from his rich collection to people. He has been on stage with many famous figures of Slovak and foreign music scene. He is just like…

 • Invázia

  Invázió

  HU, 1986, 37 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Vo fiktívnom štáte, vo fiktívnom meste, obyvatelia utekajú do podsvetia.

 • Krt

  Vakond

  HU, 1987, 70 min.; hu / sk tit

  Réžia: Ildikó Enyedi

  Agent vyslaný odhaliť tajomstvo ľudí, ktorí žijú životy poznačené každodennou rutinou, sa chce stať ich súčasťou. Po odhalení tajomstva – že svet je len premietaný obraz – vstupuje do tejto snovej reality.

 • Cinematik: Ako sa tvorí program festivalu a aký bol festivalový rok 2021

  Diskusia organizátorov festivalu Cinematik aj o otváracom filme. …

 • Cup of tea

  Koncert

  je 25% Britská a 75% Slovenská kapela z Piešťan. Hudobný štýl kapely by sa dal definovať ako Indie rock či alternatívy rock, ale sami hovoria, že robia Vibe rock (žáner, ktorý si sami vymysleli). Formácia sa momentálne skladá z dvoch…

 • streda 15. 09. 19:00

  Cinematik Bar

  Cup of tea

  Concert

  je 25% Britská a 75% Slovenská kapela z Piešťan. Hudobný štýl kapely by sa dal definovať ako Indie rock či alternatívy rock, ale sami hovoria, že robia Vibe rock (žáner, ktorý si sami vymysleli). Formácia sa momentálne skladá z dvoch…

 • streda 15. 09. 19:00

  Arta

  Dovolenkári | Alica Kucharovič

  Vernisáž výstavy

  Kresby, ktoré je na výstave možné vidieť, vznikli počas ciest Alice Kucharovič po indonézskom ostrove Bali. Počas nich si autorka vytvárala vizuálne denníkove záznamy, v ktorých si všímala a zaznamenávala svoje okolie. Medzi kresbami nájdeme aj také, ktoré zachytávajú miestny…

 • streda 15. 09. 19:00

  Arta

  Holidaymakers | Alica Kucharovič

  Vernisáž výstavy

  The illustrations at this exhibition were created during Alica Kucharovič’s travels around the Indonesian island of Bali. During the travels, the author created visual diary records, taking notice of and recording her surroundings. Among the illustrations we can also find…

 • streda 15. 09. 22:30

  Cinematik Bar

  Dj Vaso & Dj World In My Eyes

  Dj sets

  DJ Vaso Do you want to enjoy great electronic music? On Wednesday, September 15, apart from other DJs, you will also be entertained by DJ Vaso, for whom music is a strong doping. From an early age, he has been…

 • DJ Vaso & DJ World In My Eyes

  Dj sets

  DJ Vaso Chceš si užiť kvalitnú elektroniku? Festivalovú stredu 15. 9. vás okrem iných deejays bude zabávať aj DJ Vaso, pre ktorého je hudba silným dopingom. Odmalička miešal kadečo, ale nakoniec skončil pri House a Drum & Bass. Jeho sety…

 • Zákon ulice

  Gaey Wa\'r

  CN, 2021, 93 min.; cn / en sub / sk tit

  Réžia: Jiazuo Na

  Malomestský mladík Dongzi sa stane vymáhačom dlhov v snahe zaplatiť nemocničné účty svojho chorého otca. Chladný a odcudzený vzťah medzi rodičom a dieťaťom, znepokojujúci život na ulici a nejednoznačný vzťah so ženou – v Dongziho koži je toto, aké je…

 • štvrtok 16. 09. 15:00

  Cinematik Bar

  Festival of the world’s best advertisements at cinematik

  Lecture by Peter Konečný

  Peter Konečný and a selection of advertisements from major advertising festivals.

 • Festival najlepších svetových reklám na Cinematiku

  Prednáška Peter Konečný

  Peter Konečný a výber reklám z veľkých reklamných festivalov. Tieto reklamy určite nebudete chcieť prepnúť.

 • štvrtok 16. 09. 17:00

  Arta

  Maliarka a zlodej

  Kunstneren og tyven

  NO, 2020, 102 min.; en, no / cz tit

  Réžia: Benjamin Ree

  Drogovo závislý Karl-Bertil tvrdí, že si nepamätá, prečo maliarke Barbore Kysilkovej vystavené diela ukradol ani čo s nimi potom urobil. Zločin ale ľutuje a na popud autorky súhlasí, že jej bude stáť modelom pre ďalší portrét. Umelecká spolupráca oboch zvláštnym…

 • štvrtok 16. 09. 18:00

  Fontána

  Július Koller. Futurologická Kultúrna Situácia (U.F.O.)

  Vernisáž výstavy

  Každý sa nejakým spôsobom vyrovnávame s okolnosťami vlastného pôvodu. Rodisko je často práve tým tajomným miestom, ktoré ukrýva nevypovedané záhady.

 • štvrtok 16. 09. 18:00

  Fontána Cinema

  Július Koller. Futurological Cultural Situation

  Exhibition Opening

  Miesto / Location: PMG, exteriér mesta Piešťany Trvanie / Duration: 17. 9. – 6. 11. 2021 / September 17, 2021 – November 6, 2021 Otvorenie / Opening: 16. 9. o 18.00 hod. / September 16, 2021 at 6:00 p.m. Kurátor…

 • Slniečko

  Koncert

  Slniečko alebo Punto & rybacé hlavy je hudobná skupina so sídlom v Piešťanoch. Ich špecifikom je spev v piešťanskom, respektíve trnavskom dialekte a humorné texty Petra Remiša. Za jej vznik sa považuje prvý koncert voľného folkového združenia Bahno 23. decembra…

 • Dj Wosa2000

  DJ set

  DJ Wosa2000 – Secret walls DJ/Space Gangsters of love, používa gramofóny ako hudobný stroj času. Jeho zvuk je jedinečný, neváha mixovať žánre ako reggae, hiphop, glitchhop a ghettofunk. Nerešpektuje hudobné škatuľky – tento talentovaný DJ mixuje fantastické eklektické sety.

 • štvrtok 16. 09. 22:30

  Cinematik Bar

  Dj Wosa2000

  DJ set

  DJ Wosa2000 uses record players as a musical time machine. His sound is unique, he does not hesitate to mix genres such as reggae, hip hop, glitch hop and ghetto funk. He does not respect musical boundaries—this talented DJ mixes…

 • Festival pána Rifkina

  Rifkin\'s Festival

  US, 2020, 88 min.; en / cz tit

  Réžia: Woody Allen

  Film rozpráva príbeh o americkom manželskom páre, ktorý sa zúčastní Medzinárodného filmového festivalu v San Sebastiane. Pár je unesený čarom tohto malého mesta na severe Španielska a kúzlom filmového sveta. Na prvý pohľad zamilovaný manželský pár pod vplyvom pôvabu pobrežia…

 • ArchitekTÚRA Domom umenia

  Komentovaná prehliadka DU

  Dom umenia, v ktorom sa odohráva hlavný program festivalu Cinematik, je výnimočne zachovanou pamiatkou modernej architektúry. Pozývame vás na komentovanú prehliadku tejto brutalistickej stavby od Ferdinanda Milučkého, ktorú povedú miestne architektky Eva Rohoňová a Lívia Gažová. Stretneme sa pred schodiskom…

 • piatok 17. 09. 09:00

  House of Arts

  ArchitecTOUR Dom umenia

  Guided Tour DU

  Dom umenia (the House of Arts), where the main program of the Cinematik Festival takes place, is an exceptionally well-preserved monument of modern architecture. We invite you to a tour of this brutalist structure by Ferdinand Milučký with the commentary…

 • piatok 17. 09. 14:00

  Dom umenia

  Milý tati

  Milý tati

  CZ/SK, 2021, 13 min.; cz / en sub

  Réžia: Diana Cam Van Nguyen

  Film vykresľuje vzťah dcéry, ktoré si prostredníctvom tohto filmu hľadá cestu spät k svojmu otcovi. Autorka našla listy, ktoré jej pred rokmi písal z väzenia. Listy plné lásky, akú už nikdy potom nezažila. Odpovedá na nich po rokoch – ako…

 • piatok 17. 09. 14:00

  Dom umenia

  Iná svorka

  Külön falka

  HU/SK, 2021, 98 min.; hu / sk tit

  Réžia: Hajni Kis

  Tibor sa po návrate z väzenia zamestná ako vyhadzovač v nočnom klube. Má finančné problémy a pre svoju povahu je v neustálom konflikte s okolím. Svoju divokú dvanásťročnú dcéru Niki nevidel už sedem rokov. Keď Niki, ktorá žije so starými…

 • Filmový kvíz Petra Pavlíka (kinema.sk)

  Filmový kvíz

  Filmový kvíz z histórie, súčasnosti aj budúcnosti. Otázky z rôznych kútov sveta kinematografie s redaktorom kinemy. Zábava, ktorú si nesmiete nechať ujsť.

 • piatok 17. 09. 15:00

  Cinematik Bar

  Peter Pavlík’s film quiz

  Filmový kvíz

  A film quiz on history, present and future. Questions about different parts of the world of cinema with the editor of kinema. Fun you can’t miss.

 • DJ Tysker & DJ Gonzo

  Dj sets

  DJ Tysker David Nemec alias TYSKER je dvadsaťročný začínajúci DJ a producent z Piešťan. Nie všetko sa uňho vždy točilo okolo hudby. Ešte donedávna sa venoval videoprodukcii a pracoval pre mená ako Tove Lo, Axwell λ Ingrosso, Maurice West či…

 • piatok 17. 09. 22:30

  Cinematik Bar

  Dj Tysker & Dj Gonzo

  Dj sets

  Dj Tysker David Nemec alias TYSKER je dvadsaťročný začínajúci DJ a producent z Piešťan. Nie všetko sa uňho vždy točilo okolo hudby. Ešte donedávna sa venoval videoprodukcii a pracoval pre mená ako Tove Lo, Axwell λ Ingrosso, David Nemec aka…

 • ArchitekTÚRA

  Komentovaná prehliadka DU

  Dom umenia, v ktorom sa odohráva hlavný program festivalu Cinematik, je výnimočne zachovanou pamiatkou modernej architektúry. Pozývame vás na komentovanú prehliadku tejto brutalistickej stavby od Ferdinanda Milučkého, ktorú povedú miestne architektky Eva Rohoňová a Lívia Gažová. Stretneme…

 • sobota 18. 09. 10:00

  Elektrárňa

  ASK Masterclass – Camera Work in Documentary Film

  Host Miro Remo

  The topic of ASK_Masterclass, which we organize at the Cinematik IFF in Piešťany, will be camerawork in documentary film and will be led by director and cinematographer Miro Remo. First, we will theoretically analyze a scene from the movie At…

 • ASK Masterclass – práca s kamerou v dokumentárnom filme

  Hosť Miro Remo

  Témou ASK_Masterclass, ktorý organizujeme na pôde MFF Cinematik v Piešťanoch, bude práca s kamerou v dokumentárnom filme a to pod vedením režiséra a kameramana Mira Rema. Ako prvú budeme teoreticky rozoberať scénu z filmu Láska pod kapotou. Následne sa ju…

 • Mimoriadne filmy za uplynulých 20 rokov – after Millennium

  Prednáška Peter Konečný

  Od roku 2000 vznikli stovky mimoriadnych filmových diel. Člen programového tímu Cinematiku Peter Konečný predstaví tie, ktoré radikálne formovali jeho filmové uvažovanie.

 • Zvrátení

  Depraved

  US, 2019, 114 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Henry je geniálny chirurg, ktorý trpí posttraumatickou stresovou poruchou z vojny na Blízkom východe. V boji sa mu podarilo oživiť mŕtveho spolubojovníka. Po návrate domov pokračuje v experimentoch s oživovaním mŕtvol, ktorý financuje jeho bývalý spolužiak Polidori. Polidori ho zásobuje…

 • Dear Comrades!

  Dorogije tovarišči

  RU, 2020, 120 min.; ru / cz tit

  Réžia: Andrej Končalovskij

  USSR, Novocherkassk, 1962. Lyudmila is a member of the local Communist Party. She is a staunch upholder of the Communist regime and ideals and despises any form of dissent. During a labour strike at the local electromotive factory, she witnesses…

 • Tata Bojs

  Koncert / Vstupné 20 euro na mieste

  Tata Bojs je česká, resp. pražská alternatívna hudobná skupina. Vznikla v roku 1988 získala už niekoľko Zlatých anjelov. Zakladajúcimi členmi sú Mardoša a Milan Cais a v stálej zostave hrajú aj Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil. Koncom minulého roka vydali…

 • Bad Mojo a Michael Priest

  Dj set

  je dvojica bratislavských DJov, ktorá stojí za párty Hochspannung! Za viac ako desať rokov fungovaniapriniesli na Slovensko mená ako Objekt, CEM, Nathan Micay, Stenny, Pearson Sound a mnohých iných. Snažia sa reflektovať dianie na svetových tanečných parketoch – na tmavých…

 • sobota 18. 09. 22:30

  Cinematik Bar

  Bad Mojo a Michael Priest

  Dj set

  Bad Mojo and Michael Priest are a pair of DJs from Bratislava who founded the Hochspannung party! In more than ten years in action, they have brought to Slovakia names such as Objekt, CEM, Nathan Micay, Stenny, Pearson Sound and…

 • Pod povrchom

  Beneath

  US, 2013, 90 min.; en / sk tit

  Réžia: Larry Fessenden

  Šiesti spolužiaci sa vyberú kempovať na jazero, aby tu oslávili úspešnú maturitu – začiatok nového života. Jazero je opradené legendami o obrovskej mäsožravej rybe. Už prvý útok monštra odhalí pravé charaktery jednotlivých postáv, doposiaľ skryté pod tenkou vrstvou spoločenských konvencií.

 • Obchodník so smrťou

  I Sell the Dead

  US, 2008, 85 min.; en / sk tit

  Réžia: Glenn McQuaid

  Willy Grimes a jeho učeň Arthur Blake sa pretĺkajú životom v Anglicku 18. storočia ako vykrádači hrobov. Ich každodennú rutinu v jeden večer naruší podivná mŕtvola s dreveným kolom zapichnutým v srdci. Jej kliatbe a tesákom uniknú iba o vlások.

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Kino Klub

  Fragment 0

  Fragment 0

  SK, 2019, 9 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Michal Žilinský

  Experimentálny film Fragment 0 sa odohráva v organickom areáli zbavenom univerzálnych fyzikálnych zákonov, prírodných procesov a človeka, ktorých absencia naznačuje latentné podoby sveta v konečnom alebo pôvodnom prastave momentu 0. Ambivalentný priestor Fragmentu 0 vychádza z histórie špecifického miesta, rozohráva…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Kino Klub

  Ospalky

  Ospalky

  SK, 2021, 28 min.; cz / en sub

  Réžia: Kateřina Hroníková

  Do života postaršieho manželského páru, ktorý rezignoval na vzťah s vonkajším svetom a ich každodennosť sa zmrštila na obsedantnú ritualizáciu úkonov, vstúpi agentúra Slnko. Tá ponúka služby pre ľudí na dôchodku a garantuje im zlepšenie kvality života.

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Kino Klub

  Yours

  Yours

  SK, 2017, 6 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Pavol Čižmár

  Film, ktorého naratív poháňa hudba slovenskej kapely Bulp, rozpráva príbeh ženy po tom, čo tragicky prišla o partnera. Pomocou virtuálnej reality objavuje alternatívu, v ktorej môžu spolu žiť aj naďalej, navždy. Tento svet sa však pre ňu stáva nielen potešením,…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Kino Klub

  Journey

  Journey

  SK/CZ, 2018, 9 min.; bez dialógov / no dialogues

  Réžia: Marek Jasaň

  Journey je príbeh muža, ktorý vstupuje do mysle ľudí okolo seba a kradne ich sny, túžby a osobné skúsenosti, aby si naplnil svoj vlastný, prázdny, vnútorný svet.

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Kino Klub

  O(slobode)nie

  O(slobode)nie

  SK, 2018, 21 min.; sk, en / en sub

  Réžia: Paula Reiselová

  Film je osobným experimentom režisérky, ktorá sa na ceste za slobodou vzdáva zodpovednosti za svoj život. Pomocou sociálnej siete necháva za seba rozhodovať anonymných sledovateľov. Ako Alica v krajine zázrakov, ktorá svojím pádom do králičej nory vniesla bizarne fantastické prvky…

 • nedeľa 19. 09. 11:00

  Kino Klub

  Pozdrav z Nigérie

  Pozdrav z Nigérie

  SK, 2020, 17 min.; sk / en sub

  Réžia: Peter Hoferica

  Keď dôchodcovi Emilovi napíše e-mail nigérijský princ a žiada finančnú pomoc, neostáva starému mužovi nič iné, než mu ju (za nesúhlasu zvyšku rodiny) poskytnúť. Nigérijský princ totiž na oplátku sľubuje kráľovskú vďaku. A polovicu svojho dedičstva.

 • nedeľa 19. 09. 17:00

  Arta

  Mladé filmové talenty workshopu Azyl 2021

  Mladé filmové talenty workshopu Azyl 2021

  SK, 2021, 60 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Pásmo krátkych filmov.

 • Pohoničova žena: Legenda o Molly Johnsonovej

  The Drover\'s Wife

  AU, 2021, 109 min.; en / sk tit

  Réžia: Leah Purcell

  Osamelá žena z buša sa snaží vychovávať svoje deti a viesť rodinnú farmu, kým je jej manžel preč.

 • Muž, ktorý predal svoju kožu

  The Man Who Sold His Skin

  TN/FR/BE/SE/DE, 2020, 100 min.; ar, en, fr, nl / sk tit

  Réžia: Kaouther Ben Hania

  Mladý citlivý a impulzívny Sýrčan Sam Ali unikol pred vojnou odchodom do Libanonu. Aby mohol vycestovať do Európy a žiť so svojou láskou, súhlasí s tým, že si nechá potetovať chrbát jedným z najvýraznejších súčasných svetových umelcov. Sam si však…