fbpx

Dovolenkári | Alica Kucharovič

Kresby, ktoré je na výstave možné vidieť, vznikli počas ciest Alice Kucharovič po indonézskom ostrove Bali. Počas nich si autorka vytvárala vizuálne denníkove záznamy, v ktorých si všímala a zaznamenávala svoje okolie. Medzi kresbami nájdeme aj také, ktoré zachytávajú miestny kolorit a bežné výjavy. Aj ona sa stavia do pozície turistky, ktorá je udivená, občas pobavená lokálnymi tradíciami a životom tamojších obyvateľov. Čo ju ale udivuje ešte viac, je správanie ostatných turistov. Turistický pohľad (tourist gaze) Alice Kucharovič je preto odlišný od tých, ktoré človek očakáva na fotografiách, prípadne pohľadniciach z Bali. Je kritický a ironizujúci a ukazuje nám aj tienisté stránky turizmu a jeho dopadov na krajinu – to, akým spôsobom pretvára miestne pomery a ako vplýva na životné prostredie. Turizmus teda nie je spojený len s pozitívnymi javmi a na tie negatívne sa v poslednej dobe začína stále viac upozorňovať. Výstava preto nemá za cieľ presviedčať, aby ľudia prestali cestovať. Zámerom je skôr naviesť diváka k prehodnoteniu vlastných cestovateľských návykov a k zvýšenému rešpektu voči miestnym obyvateľom a prírode.


Vernisáž výstavy