fbpx

FREM

Viera Čákanyová

Film je reakciou na súčasnú vlnu posthumanistického uvažovania spôsobeného rozvojom technológií a umelej inteligencie, ako aj klimatickou krízou. Ľudský druh si začína uvedomovať svoju nedôležitosť a pominuteľnosť a ľudská identita sa ocitá v kríze. FREM sa pokúša tento pocit reflektovať a vytvára odľudštený a odcudzený pohľad na krajinu a prírodu za hranicou ľudského vnímania reality. Kusé myšlienky a útržky dialógov, rôznorodá hudba prerušovaná ruchmi a glitchmi a zdanlivo zmätená, neukotvená kamera vytvárajú znepokojivú filozofickú úvahu nad limitmi antropocentrického myslenia.


CZ/SK, 2019, 73 min.; en / en sub


Réžia:

Viera Čákanyová

Scenár:

Viera Čákanyová

Kamera:

Tomáš Klein, Viera Čákanyová

Strih:

Marek Šulík, Viera Čákanyová

Hudba:

Miro Tóth

Partner:

Film Expanded