fbpx

Zakázané filmy

25. augusta 2012

Téma škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe negatívnych, predovšetkým psychických dopadov na jedinca a spoločnosť, spôsobených ich nadmernou a hlavne neregulovanou konzumáciou, nie je aktuálna len posledných niekoľko rokov. „Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované najmä pornografia, vulgárnosť, násilie a v neposlednom rade propaganda a politická nekorektnosť, boli v špecifickej forme vo filmoch prítomné už v druhej dekáde 20. storočia, keď sa fenomén kinematografie stal súčasťou celospoločenskej diskusie a predmetom záujmu výchovných a vedeckých kruhov. Ak sa hovorí o účinkoch kinematografie, do popredia sa dostávajú najmä názory o jej negatívnych vplyvoch. Naozaj však platí, že nás filmy „kazia“ a je nutná regulácia ich dosahu na diváka? Unikátna festivalová sekcia v ktorej predstavíme trojicu mimoriadne kontroverzných titulov. V dobe svojho uvedenia si vyslúžili ostré kritiky a cenzúrne opatrenia. Čo bolo „problematické“ v 50. a následne v 90. rokoch? Zmenili sa nielen filmy, ale aj diváci?

Peter Konečný