fbpx

Videoart: Akadémia umení v Banskej Bystrici

23. augusta 2011

VIDEOART:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Katedra intermédií a digitálnych médií

  • Videoart je druh výtvarného umenia.
  • Videoart sa skladá z pohyblivých obrázkov.
  • Videoart nepodlieha filmovým konvenciám.
  • Videoart prichádza z Katedry Intermédií a digitálnych médií.
  • Videoart si môžete pozrieť aj na http://www.idm.aku.sk.
  • Videoart kurátorsky pripravil Lukáš Matejka.