fbpx

Tlačová konferencia

24. augusta 2009

MFF Piešťany o.z., Mesto Piešťany a SLK Piešťany a.s. organizovali 24. augusta 2009 o 11.00 hod. v FK Charlie Centrum tlačovú konferenciu. Okrem dôležitých informácií o festivale a Q&A bola prezentovaná oficiálna zvučka 4. ročníka.