fbpx

Súťaž dokumentov na Cinematiku

25. januára 2010

Tlačová správa 19. januára 2010

Piaty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch, ktorý sa uskutoční od 9. do 15. septembra 2010, ponúkne okrem hlavnej súťažnej kategórie – Meeting Point Europe (Miesto stretnutia Európa), konajúcej sa pod záštitou Medzinárodnej organizácie filmových novinárov FIPRESCI aj súťažnú novinku, kategóriu venovanú slovenskej dokumentárnej tvorbe – Cinematik.doc. Priestor tak dostanú domáci filmoví dokumentaristi pre ktorých by sa mal MFF Cinematik stať dôležitou a efektívnou medzinárodnou platformou.

Prihlásené celovečerné dokumentárne tituly (nad 52 min.) uvedené do kinodistribúcie v časovom období (15. september 2009 – 15. september 2010), zhodnotí medzinárodná porota. Víťazný film získa ocenenie Film Europe Award pre najlepší slovenský dokument. Domáci tvorcovia dostanú súčasne možnosť osobne filmy uviesť a po projekciách odpovedať na otázky festivalových divákov.

Súčasťou novej súťažnej sekcie bude seminár venovaný dokumentárnej tvorbe a panelová diskusia o stave a pozícii dokumentu v slovenskej audiovízii. MFF Cinematik potvrdzuje smer stabilného a rozvíjajúceho sa filmového podujatia s medzinárodným presahom.

Cinematik.doc
Súťaž slovenských celovečerných dokumentárnych filmov, premiérovaných v období od 15. septembra predchádzajúceho roku do 15. septembra roku, v ktorom sa festival koná. Filmy bude posudzovať medzinárodná porota filmových kritikov a tvorcov.

Hlavným kritériom výberu do súťaže Cinematik.doc je originalita a umelecká kvalita diela.

Podmienky prihlasovania filmov do súťaže Cinematik.doc:
–          slovenský celovečerný dokumentárny film (min dĺžka 52 minút)
–          film musí mať premiéru (prednostne v kinodistribúcii) od 15.9. predchádzajúceho roku do 15. 9. roku, v ktorom sa koná festival.
–          zaslanie DVD  kópie filmu s anglickými titulkami (zaslané DVD nosiče festival nevracia, ponecháva si  ich vo svojom archíve)
–         festival neplatí požičovné/screening fees za filmy vybrané do súťaže Cinematik.doc

Uzávierka prihlasovania filmov do súťaže Cinematik.doc v roku 2010 je: 15. júl 2010.