fbpx

Predstavujeme: Cudzinka

7. septembra 2011

Film Cudzinka je celovečerným debutom rakúskej herečky, scenáristky a režisérky Feo Aladag. Nakrútila ho v Nemecku, kde zaň získala viacero výročných ocenení. Európsky parlament jej udelil taktiež cenu LUX 2010.

Hlavnou hrdinkou je mladá žena Umay (Sibel Kekilli známa z filmu Fatiha Akina Proti múru). Tá utečie od svojho násilníckeho manžela aj so svojim synom z Istanbulu k rodine do Berlína. Očakáva, že tam nájde útočisko a podporu, no nachádza skôr nepochopenie. Rodina jej čin chápe ako rozpor s tradíciami, ktoré sú neraz silnejšie ako láska k dcére a sestre.

Aj keď sa film odohráva v moslimskej rodine, tradícia neopustiť manžela, resp. neoddeliť otca od syna, nie je explicitne spájaná s náboženstvom. Film netematizuje konflikt kultúr, islamskej a sekulárnej európskej, ale je všeobecnejší. Hovorí o (náboženskom) dogmatizme a jeho vplyve na jedinca, oproti ktorému stavia ľudskú prirodzenosť, vôľu žiť svoj život pre seba a podľa seba.

V popredí je tak Umay, jej osud a jej prežívanie. Nachádza sa medzi dvoma svetmi, pričom ani do jedného celkom nepatrí. Film sa pri zobrazovaní tejto situácie nesnaží sa násilne vyvolávať emócie, je skôr chladný.