fbpx

Prednáška: Zakázané filmy

5. septembra 2012

Môže byť návšteva kina škodlivá?

Téma škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe negatívnych, predovšetkým psychologických vplyvov na jedinca a spoločnosť, spôsobených ich nadmernou a hlavne neregulovanou konzumáciou, nie je aktuálna len posledných niekoľko rokov. „Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované najmä pornografia, vulgárnosť, násilie a v neposlednom rade propaganda a politická nekorektnosť, boli v špecifickej forme vo filmoch prítomné už v druhej dekáde 20. storočia, keď sa fenomén kinematografie stal súčasťou celospoločenskej diskusie a predmetom záujmu výchovných a vedeckých kruhov. Ak sa hovorí o účinkoch kinematografie, do popredia sa dostávajú najmä názory o jej negatívnych vplyvoch. Naozaj však platí, že nás filmy „kazia“ a je nutná ich regulácia v dosahu na diváka?

Svetom zakázaných filmov vás prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk, Peter Konečný.