fbpx

Ovce.sk

25. augusta 2011

eSlovensko

Projekt OVCE.sk vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projektovými partnermi sú ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.

Detský animovaný seriál sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež v Česko-Slovensku. Rozprávky vznikli s finančnou podporou EÚ programu Bezpečný internet.
Cinematik, pred projekciou celovečerného animovaného filmu pre deti, odpremieta tri krátke výchovné filmy z projektu Ovce.sk:

    • Biele Ovce (Jaroslav Baran, 2011, 3 min.)
    • Hlásna trúba (Jaroslav Baran, 2011, 3 min.)
    • Ogrgeľ (Jaroslav Baran, 2011, 3 min.)