fbpx

Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe V

15. marca 2014

Medzinárodný seminár & workshop

9. – 10. september 2014, Kursalon, Piešťany

Organizátori:
MFF Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN), Creative Europe Desk Slovensko

Seminár (9. september)

Seminár predstaví európske možnosti koprodukovania  dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentárnymi filmami a prístup renomovaných TV spoločností ku koprodukciám s nezávislými producentmi. Seminár je určený najmä začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich štátov.

Témy:
vstup na medzinárodný dokumentárny trh – ako nájsť medzinárodného finančného partnera pre váš dokumentárny projekt,

tvorba príbehu dokumentárnych filmovmaster class s nemeckou strihačkou Annou Fabini o jej práci na filme Return to Homs (r. Talal Derki; Sýria/Nemecko, 2013), ocenenom Veľkou cenou poroty – dokument na filmovom festivale v Sundance 2014 (USA),

koprodukujte svoj dokumentárny film s HBO – zodpovedná dramaturgička z HBO Europe, Hanka Kastelicová predstaví dokumentárny profil kanálu, porozpráva o práci s nezávislými producentmi, aj o tom, aké druhy dokumentov HBO hľadá. Odprezentuje ukážky z úspešných dokumentov produkovaných HBO.

Skupinový workshop (10. september)

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:
– Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
– Hanka Kastelicová, HBO Europe, Česká republika
– Anne Fabini, strihačka, Nemecko

 

Prihlasovanie

ÚČASŤ NA SEMINÁRI A WORKSHOPE JE PRE ÚČASTNÍKOV ZO SLOVENSKA ZDARMA

Prihlášky prijímajú:

Cinematik, s.r.o., Bitúnková 23, 900 31 Stupava, Tel.: 0948 445 565, Mail, webstránka
Creative Europe Desk Slovensko, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, Tel.: 02/526 36 935
Mail, webstránka

 

Uzávierky prihlášok:
S PROJEKTOM
– projekty (v anglickom jazyku): 31. júl 2014
musia obsahovať:
– synopsiu & treatment
– predpokladaný rozpočet
– realizačný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie alebo CV zúčastnených partnerov (režisér, producent, spoločnosť)

Vizuálny materiál k projektu (či už predchádzajúcemu alebo predkladanému) môžete posielať elektronicky (emailom pošlete link na predchádzajúce dielo, alebo pilot/trailer predkladaného projektu) alebo pošlite DVD s materiálmi poštou na adresu:

Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

BEZ PROJEKTU:
– uzávierka pre účasť na seminári (bez projektu): 18. august 2014

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.